Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100, 101 SGK Toán 5

Giải bài: Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5
Giải bài: Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5

Bài 1 trang 100 SGK toán 5 luyện tập chung

Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

Bài giải:

Độ dài của sợ dây thép chính là tổng chu vi các hình tròn có bán kính 7cm và 10cm.

Độ dài dây thép là: 7 x 2 x 3,14 + 10 x 2 x 3,14 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 (cm)

Bài 2 trang 100 SGK toán 5 luyện tập chung

Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải:

Bán kính của hình tròn là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn lớn là: 75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn bé là: 60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2cm

Bài 3 trang 101 SGK toán 5 luyện tập chung

Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa đường tròn (xem hình vẽ).

Tính diện tích hình đó.

Bài giải:

Diện tích hình đã hco là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn.

Chiều dài hình chữ nhật là: 7 x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 10 = 140 (cm2)

Diện tích của hai nửa hình tròn là: 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293, 86 (cm2)

Đáp số: 293, 86cm2

Bài 4 trang 101 sgk toán 5 luyện tập chung

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

A 13,76cm2

B. 114,24 cm2

C. 50,24cm2

D. 136, 96cm2

Bài giải:

Khoanh vào chữ A.

(Giải thích: Diện tích phần tô màu là hiệu của diện tích hình vuông ABCD trừ đi diện tích của hình tròn với đường kính là 8cm).

Giaibaitap.me

Giải bài tập trang 102 bài giới thiệu biểu đồ hình quạt SGK Toán 5. Câu 1: Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên bản đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh…

Giải bài tập trang 104 bài luyện tập về tính diện tích SGK Toán 5. Câu 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên…

Giải bài tập trang 105, 106 bài luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết…

Giải bài tập trang 106 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Cho hình tam giác có diện tích \(\frac{5}{8}\) m2và chiều cao \(\frac{1}{2}\)m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó…

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100, 101 SGK Toán 5. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts