1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; …………; ………… ; ………… ; 900 000 ; …………

b)2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000 ; ………… ; ………… ; …………

c) 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ;…………; ………… ; 60 000 000 ; …………; …………; 90 000 000 ; …………

2. Nối (theo mẫu):

3. Viêt số thích hợp vào ô trống:

Số

3 250 000

325 000

Giá trị của chữ số 3

3 000 000

Giá trị của chữ số 2

Giá trị của chữ số 5

4. Viết tiếp để có một hình vuông:

Bài giải:

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; 600 000 ; 700 000 ; 800 000 ; 900 000 ; 1 000 000.

b) 2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000 ; 8 000 000 ; 10 000 000 ; 12 000 000.

c) 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ; 40 000 000 ; 50 000 000 ; 60 000 000 ; 70 000 000 ; 80 000 000 ; 90 000 000 ; 100 000 000.

2. Nối (theo mẫu):

3. Viêt số thích hợp vào ô trống:

Số

3 250 000

325 000

Giá trị của chữ số 3

3 000 000

300 000

Giá trị của chữ số 2

200 000

20 000

Giá trị của chữ số 5

50 000

5 000

4. Viết tiếp để có một hình vuông:

Giaibaitap.me

Giải bài tập trang 13 bài triệu và lớp triệu (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 3:Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu)…

Giải bài tập trang 14 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4, tập 1. Câu 2: Nối (theo mẫu)…

Giải bài tập trang 15 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 2: Các số 5 437 052 ; 2 674 399 ; 7 186 500 ; 5 375 302 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là….

Giải bài tập trang 16 bài dãy số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 2a) Viết số tự nhiên liền sau vào ô trống…

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.