TOÁN LỚP 4 – SGK/ Trang 26 – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV
TOÁN LỚP 4 – SGK/ Trang 26 – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV

Bài 1, bài 2 Tiết 21 trang 26 sgk Toán 4

Bài 1

a) Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b) Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 ngày = …giờ \({1 \over 3}\) ngày = …giờ 3 giờ 10 phút = ….phút

4 giờ = …..phút \({1 \over 4}\) giờ = ….phút 2 phút 5 giây = ….giây

8 phút = ….giây \({1 \over 2}\) phút = …giây 4 phút 20 giây = …giây

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Các tháng có 30 ngày là: Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một

Các tháng có 31 ngày là: Tháng giêng, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai.

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là Tháng hai

b) Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày.

Bài 2

3 ngày = 72 giờ \({1 \over 3}\) ngày = 8 giờ 3 giờ 10 phút = 190 phút

4 giờ = 240 phút \({1 \over 4}\) giờ = 15 phút 2 phút 5 giây = 125 giây

8 phút = 480 giây \({1 \over 2}\) phút = 30 giây 4 phút 20 giây = 260 giây

Bài 3,bài 4, bài 5 Tiết 21 trang 26 sgk Toán 4

Bài 3

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Bài 4 Trong cuộc thi chạy 60m. Nam chạy hết \({1 \over 4}\) phút, Bình chạy hết \({1 \over 5}\) phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

Bài 5 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ chỉ

A. 9 giờ 8 phút

B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút

D. 9 giờ 40 phút

b) 5 kg 8g = ?

A. 58g

B. 508g

C. 5008g

D. 580g

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ XVIII

b) Nguyễn Trãi sinh vào năm:

1980 – 600 = 1380

Năm đó thuộc thế kỉ XIV

Bài 4

Ta có:

\({1 \over 4}\) phút = 15 giây

\({1 \over 5}\) phút = 12 giây

Vì 12 giây < 15 giây

Nên Bình chạy nhanh hơn và nhanh hơn là 15 – 12 = 3 (giây)

Bài 5

a) Khoanh vào B

b) Khoanh vào C

Giaibaitap.me

Giải bài tập trang 27 bài tìm số trung bình cộng SGK Toán 4. Câu 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau…

Giải bài tập trang 28 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau…

Giải bài 1, 2 trang 29 bài biểu đồ SGK Toán 4. Câu 1: Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia…

Giải bài tập trang 31 bài biểu đồ (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng…

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 26 SGK Toán 4. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.