Giải bài 1, 2, 3 trang 123 SGK Toán 5

THỦ THUẬT ĐI CHƠI VÀ MẸO NGHỈ DƯỠNG XỊN SÒ || Thủ Thuật Đi Biển Cho Kì Nghỉ Tuyệt Nhất Từ 123 GO!
THỦ THUẬT ĐI CHƠI VÀ MẸO NGHỈ DƯỠNG XỊN SÒ || Thủ Thuật Đi Biển Cho Kì Nghỉ Tuyệt Nhất Từ 123 GO!

Bài 3 trang123 sgk toán 5

Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có cái kích thước như hình bên, người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4cm. Tính thế tích phần gỗ còn lại.

Bài giải:

Thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật là:

9 x 6 x 5 = 270 (cm3)

Thể tích khối gỗ hình lập phương cắt đi là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

Thể tích phần gỗ còn lại là:

270 – 64 = 206 (cm3)

Đáp số: 206cm3 .

Bài 1 trang 123 sgk toán 5

Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Bài giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là: 2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích của hình lập phương là:

2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

Đáp số: 6,25cm2; 37,5cm2; 15,625cm3.

Bài 2 trang 123 sgk toán 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Giaibaitap.me

Giải bài tập trang 124, 125 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau…

Giải bài tập trang 126 bài giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu SGK Toán 5. Câu 1: Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?…

Giải bài 1, 2, 3 trang 127 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC…

Giải bài tập trang 128 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm…

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3 trang 123 SGK Toán 5. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts