Giải bài 1 tiết luyện tập chung trang 124 SGK Toán 5

Toán lớp 5 – trang 124, 125 – Luyện tập chung – Cô Ngô Thị Vân (DỄ HIỂU NHẤT)
Toán lớp 5 – trang 124, 125 – Luyện tập chung – Cô Ngô Thị Vân (DỄ HIỂU NHẤT)

Bài 1: Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy: 15% của 120 là 18

a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung:

… % của 240 là…

… % của 240 là…

… % của 240 là…

Vậy 17,5% của 240 là…

b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

Đáp án

a) 10 % của 240 là 24

5 % của 240 là 12

2,5 % của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42

Hoặc 12,5% của 240 là 30 (240 : 8 = 30)

5% của 240 là 12 (240 : 20 = 12)

Vậy 17,5% của 240 là 42.

b) Cách 1:

25 % của 520 là 130 (524 : 4 = 130)

10 % của 520 là 52

Vậy 35% của 520 là 182 (= 130 + 52)

Cách 2:

10 % của 520 là 52

5 % của 520 là 26

20 % của 520 là 104

35% của 520 là 182 (= 52 + 26 +104)

Cách 3:

10 % của 520 là 52

70 % của 520 là 364 (52 x 7)

35 % của 520 là 182 (364: 2)

Cách 4:

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 52 x 3 = 156

5% của 520 là 52 : 2 = 26.

Vậy 35% của 520 là 182 (= 156 + 26).

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1 tiết luyện tập chung trang 124 SGK Toán 5. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts