Giải bài 15 Thuật toán tìm kiếm nhị phân

NMLT – Thuật toán Tìm kiếm nhị phân (Binary Search)
NMLT – Thuật toán Tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

KHỞI ĐỘNG

Việc kinh doanh mở rộng, số lượng khách hàng của cửa hàng bán giống cây trồng nhà An lên đến hàng trăm người. Việc tìm kiếm tên khách hàng trong danh sách thật khó khăn. Em có gợi ý gì cho bạn An để tìm kiếm được dễ dàng hơn không?

Câu trả lời:

Để tìm kiếm tên khách hàng trong danh sách được dễ dàng hơn, bạn An nên sắp xếp tên khách hàng theo thứ tự trong bảng chữ cái.

1. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM NHỊ PHÂN

Hoạt động 1. Sắp xếp và tìm kiếm

Câu 1. Em hãy cho biết thuật toán tìm kiếm tuần tự phải thực hiện bao nhiêu bước để tìm khách hàng tên Trúc như ở Hình 15.1? Em hãy so sánh số bước thực hiện của thuật toán tìm kiếm tuần tự với số bước thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân.

Câu 2. Theo em trước khi thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân, danh sách khách hàng cần thỏa mãn điều kiện gì? Nếu không thỏa mãn điều kiện đó, thuật toán tìm kiếm nhị phân có thực hiện được không?

Câu trả lời:

Câu 1. Thuật toán tìm kiếm tuần tự phải thực hiện 3 bước để tìm khách hàng tên Trúc như ở Hình 15.1.

 • Số bước thực hiện của thuật toán tìm kiếm tuần tự nhiều hơn so với số bước thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân vì thuật toán tìm kiếm tuần tự sẽ tìm kiếm lần lượt từ đầu danh sách cho đến khi tìm được tên của bạn Trúc nên sẽ mất 8 lần lặp, còn thuật toán tìm kiếm nhị phân so sánh giá trị ở giữa danh sách nên sẽ nhanh chóng hơn.

Câu 2. Trước khi thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân, danh sách khách hàng cần phải được sắp xếp theo quy tắc (theo bảng chữ cái, số thứ tự tăng dần hoặc giảm dần). Nếu không thỏa mãn điều kiện đó, thuật toán tìm kiếm nhị phân không thực hiện được.

Câu hỏi:

Em hãy viết các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm khách hàng tên “Hòa” trong danh sách ở Hình 15.1.

Câu trả lời:

 • Bước 1: Xét vị trí ở giữa của dãy, đó là vị trí số 5
 • Bước 2: Xét vị trí ở giữa của nửa đầu của dãy là vị trí số 3.
 • Vì sau bước 2 đã tìm thấy tên khách hàng nên thuật toán kết thúc.

2. SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM

Câu hỏi:

Em hãy nêu ví dụ trong thực tế cho thấy mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm.

Câu trả lời:

Ví dụ trong thực tế cho thấy mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm là tra từ điển Tiếng Anh.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Cho danh sách tên các nước sau đây:

Bolivia, Albania, Scotland, Canada, Vietnam, Iceland, Portugal, Greendland, Germany

a) Em hãy sắp xếp danh sách tên các nước theo thứ tự trong bảng chữ cái.

b) Em hãy liệt kê các bước tìm kiếm tên nước Iceland trong danh sách đã sắp xếp theo thuật toán tìm kiếm nhị phân.

c) Em hãy so sánh số bước thực hiện tìm kiếm ở phần b với số bước thực hiện tìm kiếm ở Câu 2 phần Luyện tập của bài 14.

Câu 2. Em hãy cho ví dụ một bài toán tìm kiếm trong thực tế mà có thể thực hiện bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân? Hãy thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân để giải quyết bài toán đó.

Câu trả lời:

Câu 1.

a) Sắp xếp danh sách tên các nước theo thứ tự trong bảng chữ cái: Albania, Bolivia, Canada, Germany, Greendland, Iceland, Portugal, Scotland, Vietnam

b) Các bước tìm kiếm tên nước Iceland trong danh sách đã sắp xếp theo thuật toán tìm kiếm nhị phân:

 • Bước 1: Xét vị trí ở giữa dãy, đó là vị trí số 5
 • Bước 2: Xét vị trí ở giữa của nửa sau của dãy là vị trí số 7
 • Bước 3: Vì nửa trước của dãy chỉ còn một tên, đó là vị trí số 6
 • Vì sau bước 3 đã tìm thấy tên nước nên thuật toán kết thúc.

c) Số bước thực hiện tìm kiếm ở phần b ít hơn so với số bước thực hiện tìm kiếm ở Câu 2 phần Luyện tập của bài 14.

Câu 2. Ví dụ một bài toán tìm kiếm trong thực tế: Giáo viên muốn tìm tên bạn Chung trong danh sách lớp sau:

Các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân cho bài toán trên:

 • Bước 1: Xét vị trí ở giữa dãy, đó là vị trí số 5
 • Bước 2: Xét vị trí ở giữa của nửa đầu của dãy là vị trí số 3
 • Vì sau bước 2 đã tìm thấy tên học sinh nên thuật toán kết thúc.

VẬN DỤNG

Em tìm một từ tiếng Anh trong quyển từ điển theo cách nào? Tại sao em lại dùng cách đó?

Câu trả lời:

Em tìm một từ tiếng Anh trong quyển từ điển bằng cách chia đổi quyển từ điển, tìm một từ bất kì ở giữa quyển từ điển và so sánh với từ cần tìm. Nếu tìm thấy từ đó thì sẽ kết thúc việc tìm kiếm. Nếu chưa em lại tiếp tục chia quyển từ điển theo nửa thích hợp, đến khi nào tìm được từ cần tìm thì kết thúc. Em dùng cách này vì nhanh chóng và thuận tiện hơn là tìm kiếm từng từ trong bảng chữ cái.

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 15 Thuật toán tìm kiếm nhị phân. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts