Giải bài 2 trang 18 SGK Hình học 12>

Tổng kết về khối đa diện – Toán 12 – Thầy Nguyễn Công Chính – Lộ Trình SUN 2023
Tổng kết về khối đa diện – Toán 12 – Thầy Nguyễn Công Chính – Lộ Trình SUN 2023


Giải bài 2 trang 18 SGK Hình học 12>

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán – Văn – Anh – Lí – Hóa – Sinh – Sử – Địa – GDCD

Đề bài

Cho hình lập phương \((H)\). Gọi \((H’)\) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của \((H)\). Tính tỉ số diện tích toàn phần của \((H)\) và \((H’)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Bát diện đều là khối đa diện gồm 8 mặt là 8 tam giác đều.

+) Diện tích toàn phần của hình bát diện đều = 8. diện tích 1 mặt.

Lời giải chi tiết

Giả sử khối lập phương có cạnh bằng \(a\). Khi đó diện tích toàn phần của nó là: \(S_1 = 6a^2\)

Gọi \(M\) là tâm của hình vuông \(ABCD\); \(Q\) là tâm hình vuông \(ADD’A’\); \(P\) là tâm hình vuông \(ABB’A’\); \(N\) là tâm hình vuông \(BCC’B’\); \(E\) là tâm hình vuông \(DCC’D’\) và \(F\) là tâm hình vuông \(A’B’C’D’\).

Xét bát diện đều thu được, khi đó diện tích toàn phần của nó là \(8\) lần diện tích tam giác đều \(MQE\) (hình vẽ)

Xét tam giác \(ACD’\), ta có \(M, Q\) lần lượt là trung điểm của \(AC\) và \(AD’\) nên \(MQ\) là đường trung bình của tam giác \(ACD’\), do đó \(MQ = \displaystyle{1 \over 2}C{\rm{D}}’ = \displaystyle{{a\sqrt 2} \over 2} \)

Ta có \({S_{MQE}} = \displaystyle{1 \over 2}{\left( {\displaystyle{{a\sqrt 2} \over 2} } \right)^2}.{{\sqrt 3 } \over 2} = {{\sqrt 3 {a^2}} \over 8} \)

Diện tích xung quanh của bát diện đều là: \({S_2} = 8.\displaystyle{{\sqrt 3 {a^2}} \over 8} = {a^2}\sqrt 3 \)

Do đó: \(\displaystyle{{{S_1}} \over {{S_2}}} = {{6{{\rm{a}}^2}} \over {a^2\sqrt 3 }} = 2\sqrt 3 \)

Loigiaihay.com

  • Giải bài 3 trang 18 SGK Hình học 12
  • Giải bài 4 trang 18 SGK Hình học 12
  • Giải bài 1 trang 18 SGK Hình học 12
  • Trả lời câu hỏi 4 trang 18 SGK Hình học 12
  • Trả lời câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 12

>> Xem thêm

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts