TOÁN LỚP 5 – VỞ BÀI TẬP 1 (Bài 74/ Trang 90) – TỈ SỐ PHẦN TRĂM – Thầy Nhựt TV
TOÁN LỚP 5 – VỞ BÀI TẬP 1 (Bài 74/ Trang 90) – TỈ SỐ PHẦN TRĂM – Thầy Nhựt TV

Xem thêm: Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Câu 1 (Bài 20, tiết 3) trang 74, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

25 + 37 37 + 25 18 + 43 43 + 18

……….. ……….. ……….. ………..

……….. ……….. ……….. ………..

……….. ……….. ……….. ………..

Phương pháp:

– Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Cộng lần lượt các số từ phải sang trái.

Lời giải:

Em đặt tính sao cho các chữ số thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

Câu 2 (Bài 20, tiết 3) trang 74, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Kết quả các phép tính ghi trên heo đất được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Phương pháp:

Thực hiện đặt tính rồi tính (hoặc tính nhẩm) kết quả phép cộng ghi trên heo đất rồi sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

Em thực hiện phép tính trong mỗi con heo

18 + 23 = 41, 32 + 8 = 40, 22 + 20 = 42

Ta có: 40 < 41 < 42 nên kết quả các phép tính ghi trên heo đất được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 40; 41; 42.

Câu 3 (Bài 20, tiết 3) trang 75, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Có hai con đường để dế mèn đi đến bờ cỏ (như hình vẽ). Tô màu xanh con đường ngắn hơn và màu đỏ con đường còn lại.

Phương pháp:

– Quan sát tranh vẽ rồi tính độ dài hai con đường mà dế mèn đi đến bờ cỏ.

– Tô màu theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải:

Mỗi con đường có tổng độ dài lần lượt là:

Con đường phía trên: 40 + 10 + 20 = 70 (cm)

Con đường phía dưới: 20 + 60 = 80 (cm)

Ta có: 70 cm < 80 cm nên em tô con đường phía trên màu xanh, con đường phía dưới màu đỏ.

Em tô như sau:

Câu 4 (Bài 20, tiết 3) trang 75, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Tính.

35 + 15 + 6 = ……. 29 + 11 + 4 = ……..

68 + 22 + 7 = ……. 47 + 33 + 9 = ………

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Em thực hiện phép tính theo thứ tự:

35 + 15 + 6 = …

35 + 15 = 50

50 + 6 = 56

Vậy: 35 + 15 + 6 = 56

Em thực hiện tương tự với các câu còn lại, kết quả như sau:

35 + 15 + 6 = 56 29 + 11 + 4 = 44

68 + 22 + 7 = 97 47 + 33 + 9 = 89

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 20 tiết 3 trang 74, 75 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.