Phương trình quy về phương trình bậc hai – Bài 7 – Toán học 9 – Cô Vương Thị Hạnh (DỄ HIỂU NHẤT)
Phương trình quy về phương trình bậc hai – Bài 7 – Toán học 9 – Cô Vương Thị Hạnh (DỄ HIỂU NHẤT)

Bài 7 trang 101 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 7. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

(1) Tập hợp các điểm có khoảng cách đến điểm A cố định bằng 2cm

(4) là đường tròn tâm A bán kính 2cm

(2) Đường tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm

(5) có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 2

(3) Hình tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm

(6) có khoảng cách đến điểm A bằng 2cm

(7) có khoảng cách đến điểm A lớn hơn 2cm

Hướng dẫn giải:

Nối (1) với (4);

(2) với (6);

(3) với (5).

Bài 8 trang 101 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 8. Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc Ax. Dựng đường tròn (O) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên tia Ay.

Hướng dẫn giải:

Phân tích

Giải sử đã dựng được đường tròn (O) thỏa mãn đề bài. Tâm O phải thỏa mãn hai điều kiện:

– O nằm trên đường trung trực m của BC.

– O nằm trên tia Ay.

Cách dựng:

– Dựng đường trung trực m của BC, cắt Ay tại O.

– Dựng đường tròn (O;OB), đó là đường tròn phải dựng.

Chứng minh

Vì điểm \(O\in m\) nên OB=OC, suy ra đường tròn (O; OB) đi qua B và C.

Mặt khác, \(O\in Ay\) nên đường tròn (O) thỏa mãn đề bài.

Biện luận

Vì m luôn cắt tia Ay tại một điểm O duy nhất nên bài toán luôn có một nghiệm hình.

Bài 9 trang 101 sgk Toán 9 – tập 1

Đố

a) Vẽ hình hoa bốn cánh. Hình hoa bốn cánh trên hình 60 được tạo ra bởi các cung có tâm A, B, C, D ( trong đó A, B, C, D là các đỉnh của một hình vuông và tâm của cung là tâm của đường tròn chứa cung đó). Hãy vẽ lại hình 60 vào vở.

b) Vẽ lọ hoa: Chiếc lọ hoa trên hình 61 được vẽ trên giấy kẻ ô vuông bởi năm cung có tâm A, B, C, D, E. Hãy vẽ lại hình 61 vào giấy kẻ ô vuông.

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ hình vuông ABCD. Vẽ bốn cung tròn vào trong hình vuông, mỗi cung có tâm là một đỉnh của hình vuông và có bán kính bằng cạnh hình vuông.

b) Vẽ 5 cung tròn có tâm lần lượt là A, B, C, D, E, bán kính bằng đường chéo của mỗi ô vuông tức là bán kính là \(\sqrt 2 \).

Giaibaitap.me

Giải bài tập trang 104 bài 2 đường kính và dây của đường tròn SGK Toán 9 tập 1. Câu 10: Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE. Chứng minh rằng…

Giải bài tập trang 106 bài 3 liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây SGK Toán 9 tập 1. Câu 12: Cho đường tròn tâm O bán kính 5cm, dây AB bằng 8 cm…

Giải bài tập trang 106 bài 3 liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây SGK Toán 9 tập 1. Câu 15: Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O. Cho biết…

Giải bài tập trang 109 bài 4 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn SGK Toán 9 tập 1. Câu 17: Điền vào các chỗ trống (…) trong bảng sau…

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 7, 8, 9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.