Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 160

Để củng cố toàn bộ kiến thức về phép cộng và phép trừ của: số thập phân, phân số, cách tính nhanh,… Tech12h xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 160

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 160 sgk toán lớp 5

Tính:

a) \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{3}{5}\) ;

\(\frac{7}{12}\) – \(\frac{2}{7}\) + \(\frac{1}{12}\) ;

\(\frac{12}{17}\) – \(\frac{5}{17}\) – \(\frac{4}{17}\) ;

b) 578,69 + 281,78 ;

594,72 + 406,38 – 329,47.

Câu 2: Trang 160 sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(\frac{7}{11}\) + \(\frac{3}{4}\) + \(\frac{4}{11}\) + \(\frac{1}{4}\) ;

b) \(\frac{72}{99}\) – \(\frac{28}{99}\) – \(\frac{14}{99}\) ;

c) 69,78 + 35,97 +30,22 ;

d) 83,45 – 30,98 – 42,47 ;

Câu 3: Trang 161 sgk toán lớp 5

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: \(\frac{3}{5}\) số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, \(\frac{1}{4}\) số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương ?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng ?

Bạn đang xem bài viết: Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 160. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.