Toán lớp 5 – trang 163 – Phép chia – Cô Lê Thị Thúy (HAY NHẤT)
Toán lớp 5 – trang 163 – Phép chia – Cô Lê Thị Thúy (HAY NHẤT)

Bài 1: Trang 163 – sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 2057 x 13 b) 7368 : 24

428 x 125 13498 : 32

3167 x 204 285120 : 216

Bài Làm:

Bài 1: Trang 163 – sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 2057 x 13 b) 7368 : 24

428 x 125 13498 : 32

3167 x 204 285120 : 216

Bài Làm:

Trong: Giải toán 4 bài: Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (tiếp) trang 163 sgk

Bài 2: Trang 163 – sgk toán lớp 4

Tìm $x$:

a) 40 x $x$ = 1400

b) $x$ : 13 = 205

Bài 3: Trang 163 – sgk toán lớp 4

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a x b = … x a

(a x b) x c = a x (b x …)

a x 1 = … x a = …

a x (b + c ) = a x b + a x …

…. : a = 1 (a khác 0)

…. : a = 0 (a khác 0)

Bài 4: Trang 163 – sgk toán lớp 4

Điền dấu < => thích hợp vào chỗ chấm:

13500…135 x 100 257 …8762 x 0

26 x 11 …280 320 : (16 x 2) …320 : 16 : 2

1600 : 10…1006 15x 8 x 37…37 x 15 x 8

Bài 5: Trang 163 – sgk toán lớp 4

Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hết 1l xăng, giá tiền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km

Xem thêm các bài Giải sgk toán lớp 4 được biên soạn cho Học kì 1 & Học kì 2 theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục theo sát chương trình Lớp 4 giúp bạn học tốt hơn.

Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 4, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và 2 (đề kiểm tra học kì 1 và 2) các môn trong chương trình Lớp 4 giúp bạn học tốt hơn.

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập 1 trang 163 sgk toán 4. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.