Giải bài 5 trang 124 – SGK Toán lớp 4

Hình chữ nhật có phần chung là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) Giải thích tại sao hình tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song.

b) Đo đô dài cạnh của hình tứ giác ABCD rồi nhận xét từng cặp cạnh đối diện có bằng nhau không.

c) Cho biết tứ giác ABCD là hình bình hành có độ dài dáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

Lời giải:

a) Cạnh AB và CD thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật (nằm ngang) nên song song với nhau.

Cạnh DA và BC thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật (đặt xéo) nên song song với nhau.

Suy ra tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song.

b) Sau khi đo ta có:

AB = 4cm;

CD = 4 cm ;

DA = 3cm ;

BC = 3cm

Vậy AB = CD và DA = BC.

Suy ra tứ giác có từng cặp cạnh đối diện bằng nhau.

c) Diện tích hình bình hành ABCD là : 4 × 2 = 8 (\(cm^2\))

Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.

Giải các bài tập Luyện tập chung trang 123 phần 2 khác Giải bài 1 trang 123 – SGK Toán lớp 4 Tìm chữ số thích… Giải bài 2 trang 123 – SGK Toán lớp 4 Một lớp học có 14… Giải bài 3 trang 124 – SGK Toán lớp 4 Trong các phân số… Giải bài 4 trang 124 – SGK Toán lớp 4 Viết các phân… Giải bài 5 trang 124 – SGK Toán lớp 4 Hình chữ nhật có phần…

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ Chương 6: Ôn tập

+ Mở rộng xem đầy đủ

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập SGK Toán lớp 4. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.