Giải bài tập Sinh Học 9 Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bảo vệ sự đa dạng sinh học là bảo vệ tương lai của chúng ta
Bảo vệ sự đa dạng sinh học là bảo vệ tương lai của chúng ta

Giải bài tập Sinh Học 9 Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

ỉầid&ũ BẢÔ VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SÍNH THÁI KIẾN THỨC cơ BẢN Trái Đất của chúng ta chia ra nhiều vùng với các kiểu hệ sinh thái khác nhau, là cơ sở cho sự đa dạng của các loài sinh vật. Các hệ sinh thái quan trọng cần bảo vệ là hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái nông nghiệp… Có nhiều phương pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng, ví dụ: xây dựng kế hoạch khai thác ở mức độ họp lí; xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vitờn quốc gia; phòng chống cháy rừng; vận động đồng bào dân tộc định canh, định CIÍỊ trồng rừng; tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ rừng… Bảo vệ hệ sinh thái biển trước hết cần có kê’ hoạch khai thác tài nguyên biển ở mức độ vừa phải, bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm, đồng thời chống ô nhiễm môi trường biển… Biện pháp duy trì sự đa dạng của các hệ sinh thái nông nghiệp là bên cạnh việc bảo vệ cần phải cải tạo các hệ sinh thái để đạt năng suất và hiệu quả cao. Mỗi quốc gia và tất cả mọi người dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ các hệ sinh thái, góp phần bảo vệ môi trường sống trên trái đất. GỢI ý trả Lời Câu hỏi sgk A. Phần tìm hiểu và thảo luận ▼ Thảo luận Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào? Rừng làm giảm tốc độ nước chảy (do gốc cây, thảm mục), kịp ngấm xuống đất tạo mạch nước ngầm, mặt đất không bị rửa trôi, xói mòn. Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng Bảng 60.2 Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái Biện pháp Hiệu quả 1. Xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp. Hạn chế mức độ khai thác, tránh cạn kiệt nguồn tài nguyên. 2. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quô’c gia,… Bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ nguồn gen sinh vật. 3. Trồng rừng. Phục hồi các hệ sinh thái bị thoái hóa, chống xói mòn đất, tăng nguồn nước. 4. Phòng cháy rừng. Bảo vệ tài nguyên rừng. 5. Vận động đồng bào dân tộc ít người định canh, định cư. Góp phần bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu nguồn. 6. Phát triển dân sô hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng. Giảm áp lực sử dụng tài nguyên thiên nhiên quá mức 7. Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng. Để toàn dân tích cực tham gia bảo vệ rừng. 8. …* ▼ Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hựp. Bảng 60.3 Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái biển Tình huống Cách bảo vệ Loài rùa biển đang bị săn lùng khai thác lây mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, rùa thường đẻ trứng tại các bãi cát ven biển, chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào? Bảo vệ các bãi cát là bãi đẻ của rùa biển. Vận động người dân không đánh bắt rùa biển. Rừng ngập mặn là nơi sông của ấu trùng tôm, tôm và cua biển con, nhưng diện tích rừng ngập mặn ven biển đang bị thu hẹp dần, ta cần làm gì để bảo vệ nguồn giống cua và tôm biển? Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có đồng thời trồng lại rừng bị chặt phá. Rác thải, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật theo các dòng sông chảy từ đất liền ra biển, chúng ta cần làm gì để nguồn nước biển không bị ô nhiễm? Xử lí nước thải trước khi đổ ra sông biển. Em có biết hàng năm trên thế giới và ở Việt Nam có tổ chức ngày “làm sạch bãi biển”? Theo em tác dụng của hoạt động đó là gì? Làm sạch bãi biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. B. Gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất, lẩy ví dụ. Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất: – Hệ sinh thái trên cạn, gồm: + Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa, rừng ôn đới, rừng lá kim…) + Các hệ sinh thái thảo nguyên. + Các hệ sinh thái hoang mạc. + Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng. + Hệ sinh thái núi đá vôi. Hệ sinh thái nước mặn gồm: + Hệ sinh thái vùng biển khơi. + Các hệ sinh thái vùng ven bờ (rừng ngập mặn, rạn san hô, đầm phá ven biển…). Hệ sinh thái nước ngọt, gồm: + Các hệ sinh thái sông, suối (hệ sinh thái nước chảy). + Các hệ sinh thái hồ, ao (hệ sinh thái nước đứng). Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái rừng? Biện pháp bảo vệ. Cần bảo vệ hệ sinh thái rừng vì: Bảo vệ hệ sinh thái rừng là háo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh vật. Hệ sinh thái rừng được báo vệ sẽ góp phần điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất. Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng: + Xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp. + Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,… + Trồng rừng. + Phòng cháy rừng. + Vận động đồng bào dân tộc ít người định canh, định cư. + Phát triển dân số hợp lí, ngàn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng. + Tăng cường cồng tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng. Vì sao cẩn bảo vệ sinh thái biển? Biện pháp bảo vệ. Cần bảo vệ hệ sinh thái biển vì: Các loài động vật trong hệ sinh thái biển rất phong phú, là nguồn thức ăn giàu đạm chủ yếu của con người. Tuy nhiên, tài nguyên sinh vật biển không phải là vô tận. Hiện nay, do mức độ đánh bắt hải sản tăng quá nhanh nên nhiều loài sinh vật biển có nguy cơ bị cạn kiệt. Biện pháp bảo vệ: Có nhiều biện pháp bảo vệ hệ sinh thái biển. Bảo vệ hệ sinh thái biển trước hết cần có kế hoạch khai thác tài nguyên biển ở mức độ vừa phải, bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm, đồng thời chống ô nhiễm môi trường biến,… Hãy chứng minh rằng nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. Cần làm gì để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó? Nước ta có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú; nhờ hệ sinh thái này cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người và nguyên liệu cho công nghiệp, bảo đảm sự phát triển ổn định về kinh tế cũng như môi trường. Hệ sinh thái nông nghiệp ở nước ta chủ yếu gồm các vùng sinh thái nông nghiệp như: + Vùng núi phía Bắc có các loại cây trồng chủ yếu: cây công nghiệp (quế, hồi,…) cây lương thực (lúa). + Vùng trung du phía Bắc: cây chè + Vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng: lúa nước,… + Vùng Tây Nguyên: cà phê, cao su, chè,… + Vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long: lúa nước,… Biện pháp để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó là duy trì các hệ sinh thái chủ yếu, đồng thời cải tạo các hệ sinh thái để đạt năng suất và hiệu quả. III. CÂU HỎI BỔ SUNG Hãy cho một ví dụ về một hành động cụ thể mà em cho đó là một hành động bảo vệ tài nguyên thủy sản trong đời sống thực tế hàng ngày? Gợi ý trả lời Khi đánh bắt được cá còn quá nhỏ thì ta thả chúng trở lại môi trường.

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập Sinh Học 9 Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts