Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 28 – Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Bài 1

Tính nhẩm:

6 + 6 7 + 7 8 + 8

6 + 7 7 + 8 8 + 9

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng cộng đã học.

Lời giải chi tiết:

6 + 6 = 12 7 + 7 = 14

8 + 8 = 16

6 + 7 = 13 7 + 8 = 15

8 + 9 = 17

Bài 2

Tính:

4 + 4 + 3 7 + 1 + 8

3 + 3 + 6 5 + 4 + 5

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

4 + 4 + 3 = 8 + 3 = 11

7 + 1 + 8 = 8 + 8 = 16

3 + 3 + 6 = 6 + 6 = 12

5 + 4 + 5 = 9 + 5 = 14

Bài 3

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm các phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau, sau đó điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

+ Vì 7 < 9 nên 9 + 7 < 9 + 9

+ Vì 8 > 5 nên 8 + 8 > 8 + 5

+ Vì 6 < 8 nên 7 + 6 < 7 + 8

+ Có: 5 + 6 = 11 và 7 + 4 = 11 nên 5 + 6 = 7 + 4

Bài 4

Hàng trên có 8 bạn, hàng dưới có 8 bạn. Hỏi hai hàng có tất cả bao nhiêu bạn?

Phép tính:

Trả lời: Hai hàng có tất cả bạn.

Phương pháp giải:

Để tìm số bạn có tất cả ở hai hàng ta lấy số bạn có ở hàng trên cộng với số bạn có ở hàng dưới, hay ta thực hiện phép tính 8 + 8.

Lời giải chi tiết:

Phép tính: 8 + 8 = 16.

Trả lời: Hai hàng có tất cả 16 bạn.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Luyện tập chung trang 28 – sách Cánh Diều file PDF hoàn toàn miễn phí.

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập Toán lớp 2: Luyện tập chung trang 28. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.