Hướng dẫn giải bài toán tính tuổi cơ bản trong chương trình Toán lớp 4.

Trước tiên là dạng bài tập cho biết Hiệu và Tỉ số tuổi của hai người.

Giải bài toán tính tuổi lớp 4 cơ bản

Tiếp theo là dạng bài tập cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người.

Giải bài toán tính tuổi lớp 4 cơ bản-1

Hướng dẫn giải bài toán tính tuổi cơ bản trong chương trình Toán lớp 4.

Trước tiên là dạng bài tập cho biết Hiệu và Tỉ số tuổi của hai người.

Tiếp theo là dạng bài tập cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người.

Giải bài toán tìm bé trai, bé gái

05/03/2023 09:00 337

Giải dạng toán ít hơn trung bình cộng

04/06/2022 09:52 974

Tìm 6 phân số tối giản ở giữa 2 phân số 1/5 và 3/8

02/03/2022 13:00 1182

01/03/2022 09:00 1159

Giải bài toán tìm số nâng cao lớp 4

10/01/2022 09:00 1166

Giải bài toán tích riêng thẳng cột lớp 4

30/12/2021 09:00 1113

Giải bài toán tính bằng cách thuận tiện nâng cao lớp 4

29/10/2021 09:00 1419

Giải bài toán tìm X nâng cao lớp 4

28/10/2021 20:13 1445

Bài toán tìm số bị chia và thương

15/10/2021 09:27 1483

Kim giờ và kim phút gặp nhau bao nhiêu lần?

09/10/2021 10:24 1511

Bài toán trung bình cộng nâng cao lớp 4

07/11/2020 10:01 1491

Hỏi có tất cả bao nhiêu bao gạo?

09/10/2020 05:59 1443

Có bao nhiêu bài kiểm tra tiếng Anh trong năm?

05/10/2020 15:19 1361

Giải bài toán trung bình cộng 2 mức độ lớp 4

02/10/2020 06:12 1225

Bài toán về phép chia với số dư – Toán nâng cao lớp 4

01/10/2020 10:10 1477

Bài toán tính tổng với dãy số chẵn – Toán lớp 4

16/04/2020 22:50 1326

Bài toán lập số tự nhiên từ sáu tấm thẻ

13/07/2023 11:00 25

13/07/2023 09:00 28

Trước khi đuổi bắt, con hổ cách con thỏ bao nhiêu mét ?

11/07/2023 09:00 25

Hỏi số bạn An đã viết là số nào?

09/07/2023 09:00 31

Hỏi mỗi người làm trong mấy ngày thì xong công việc?

07/07/2023 09:00 30

Bài toán tính giá tiền 1kg táo và 1kg mận

27/06/2023 07:00 68

Human Fall Flat: Sử dụng logic và sáng tạo để vượt qua các bài toán

26/06/2023 10:56 75

Giải bài toán hình tính diện tích tứ giác

13/06/2023 19:00 105

Bình phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có được điều đó?

13/06/2023 17:00 109

Tính diện tích hình tam giác HBC

13/06/2023 15:00 101

Có thể lập được bao nhiêu số thập phân có 4 chữ số khác nhau?

13/06/2023 13:00 102

13/06/2023 11:00 99

Bạn đang xem bài viết: Giải bài toán tính tuổi lớp 4 cơ bản. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.