Lấy bật lửa ĐỐT SỔ ĐẦU BÀI, nữ sinh khiến dân mạng ‘TRẦM TRỒ’ với kết quả | Tin 3 Phút
Lấy bật lửa ĐỐT SỔ ĐẦU BÀI, nữ sinh khiến dân mạng ‘TRẦM TRỒ’ với kết quả | Tin 3 Phút


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46>

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 13 câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 với lời giải chi tiết. Câu 1. Quan sát tranh vẽ và viết tiếp vào chỗ chấm …

Câu 1

Quan sát tranh vẽ và viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Phương pháp giải:

– Đếm số hình vuông; hình tròn.

– Lấy số hình vuông chia cho số hình tròn rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Hãy nghĩ ra một tình huống tương tự như trên và viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Có ….. con gà và ….. con vịt.

Số con vịt gấp ….. lần số con gà. Số con gà bằng ….. số con vịt.

b) …..

Phương pháp giải:

– Tự chọn một tình huống và các số liệu.

– Tìm số lớn gấp số bé mấy lần và ngược lại, số bé bằng một phần mấy số lớn.

Lời giải chi tiết:

a) Có 5 con gà và 15 con vịt.

Số con vịt gấp 3 lần số con gà. Số con gà bằng \(\dfrac{1}{3}\) số con vịt.

b) Có 30 quả táo và 3 quả dứa.

Số quả táo gấp 10 lần số quả dứa. Số quả dứa bằng \(\dfrac{1}{{10}}\) số quả táo.

Câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

– Tìm số lớn gấp mấy lần số bé bằng cách lấy số lớn chia cho số bé.

– Ngược lại, tìm được số bé bằng một phần mấy của số lớn.

Ví dụ: Số lớn là 12, số bé là 4 thì số lớn gấp số bé số lần là:

12 : 4 = 3 (lần)

Vậy số bé bằng \(\dfrac{1}{3}\) số lớn.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán: Tôm có 18 quyển truyện, nhiều hơn Tí 12 quyển truyện. Hỏi số truyện của Tí bằng một phần mấy số truyện của Tôm?

Phương pháp giải:

– Tìm số quyển truyện của Tôm.

– Tìm số quyển truyện của Tôm gấp mấy lần số quyển truyện của Tí.

– Trả lời số quyển truyện của Tí bằng một phần mấy số quyển truyện của Tôm.

Lời giải chi tiết:

Tí có số quyển truyện là:

18 – 12 = 6 (quyển)

Số quyển truyện của Tôm gấp số quyển truyện của Tí số lần là:

18 : 6 = 3 (lần)

Số quyển truyện của Tí bằng \(\dfrac{1}{3}\) số quyển truyện của Tôm.

Đáp số: \(\dfrac{1}{3}\).

Loigiaihay.com

Bạn đang xem bài viết: Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 13 câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.