GIẢI: Lớn Hơn. Dấu > SGK Trang 19, 20 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác

Toán Lớp 5 Trang 18 – 19 | Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán
Toán Lớp 5 Trang 18 – 19 | Ôn Tập Và Bổ Sung Về Giải Toán

GIẢI: Lớn Hơn. Dấu > SGK Trang 19, 20 Toán Lớp 1 Chuẩn Xác. Tự Học Online Giới Thiệu Hướng dẫn giải Toán Lớp 1 Bài Bé Hơn. Dấu < Trang 17, 18 Toán Chi Tiết Hay Nhất theo SGK Lớp 1.

– Mục: Lớp 1

GIẢI: Bé Hơn. Dấu < SGK Trang 17,18 Toán Lớp 1

Bài 1/Trang 19 SGK. Viết dấu >

Lời Giải

Bài 2/Trang 19 SGK. Viết Theo Mẫu

Lời Giải

– Nhìn hình ô bên Trái và đếm số vật có trong hình

– Nhìn ô bên Phải và đếm số vật có trong hình

– So sánh 2 số vật trong hình bên Trái và Bên Phải điền vào ô Trống phía dưới hình. Áp dụng kiến thức dấu lớn hơn “>” vào bài toán

Bài 3/Trang 20 SGK. Viết Theo Mẫu

Lời Giải

– Đếm các số ô vuông ở bên Trái và bên Phải mỗi hình. Sau đó điền vào ô trống

– So sánh hai số đã điền và sử dụng dấu lớn hơn “>”

Bài 4/Trang 20 SGK. Viết dấu > vào ô trống

Lời Giải

– So sánh các số và điền dấu “>” thích hợp vào ô trống

Bài 5/Trang 20 SGK. Nối ô trống vào số thích hợp

Lời Giải

– Lựa chọn số thích hợp để so sánh với số đã cho của đề đúng với phép toán dấu lớn hơn “>”

Từ Khóa Tìm Kiếm: Toán Lớn Hơn Nhỏ Hơn Lớp 1, Bài Toán Điền Dấu Lớn Nhỏ Lớp 1, Bài Tập So Sánh Lớp 1, Cách Dạy Toán Bé Hơn Lớn Hơn Lớp 1, Dạy Trẻ Dấu Lớn Hơn Bé Hơn, Định Nghĩa Dấu Lớn Dấu Bé, Toán Lớp 1

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts