Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 hay nhất – Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 hay nhất – Kết nối tri thức với cuộc sống

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách bài tập Toán lớp 6 giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Toán 6.

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 1: Tập hợp
 • Bài 2: Cách ghi số tự nhiên
 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
 • Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
 • Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên
 • Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
 • Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Ôn tập chương 1 trang 28 – 29

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất
 • Bài 9: Dấu hiệu chia hết
 • Bài 10: Số nguyên tố
 • Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất
 • Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
 • Ôn tập chương 2 trang 45 – 46

Chương 3: Số nguyên

 • Bài 13: Tập hợp các số nguyên
 • Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
 • Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài 16: Phép nhân số nguyên
 • Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
 • Ôn tập chương 3 trang 61 – 62

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

 • Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
 • Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân
 • Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học
 • Ôn tập chương 4 trang 75, 76, 77

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp

Bài 1.1 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Trong các số: 7; 15; 106; 99, số nào thuộc và số nào không thuộc tập S? Dùng kí hiệu để trả lời.

Lời giải:

Vì S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số nên tập S là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 100.

Do đó: S = {x| x là số tự nhiên và 9 < x < 100}.

Nhận thấy: 15; 99 là phần tử của S, 7; 106 không là phần tử của S

Vậy: 7 ∉ S; 15 ∈ S; 106 ∉ S; 99 ∈ S.

Bài 1.2 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Cho hai tập hợp A = {a; b; c} và B = {x; y}. Trong các phần tử a, d, t, y, phần tử nào thuộc tập A, phần tử nào thuộc tập B? Phần tử nào không thuộc tập A, phần tử nào không thuộc tập B. Dùng kí hiệu để trả lời.

Lời giải:

Với tập hợp A = {a; b; c} và B = {x; y}.

+) Với phần tử a: a ∈ A, a ∉ B

+) Với phần tử d: d ∉ A, d ∉ B

+) Với phần tử t: t ∉ A, t ∉ B

+) Với phần tử y: y ∉ A, y ∈ B

Bài 1.3 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập C các chữ cái tiếng việt trong từ “THĂNG LONG”.

Lời giải:

Các chữ cái trong từ “THĂNG LONG” gồm T, H, Ă, N, G, L, O, N, G.

Trong các chữ cái trên, chữ N, G xuất hiện hai lần, nhưng khi biểu diễn tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần

Tập hợp C các chữ cái tiếng việt có trong từ “THĂNG LONG” là:

C = {T, H, Ă, N, G, L, O}

Vậy C = {T, H, Ă, N, G, L, O}.

………………………………

………………………………

………………………………

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Bài 1.8 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Một số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. Đó là số nào?

Lời giải:

Gọi chữ số đơn vị của số cần tìm là a (a ∈ N, 0 ≤ a ≤ 9)

Giả sử chữ số hàng đơn vị là 1, vì chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9 do đó chữ số hàng chục là: 1 + 9 = 10, điều đó không xảy ra.

Nếu chữ số hàng đơn vị lớn hơn 1 thì chữ số hàng chục lớn hơn 10, điều đó không xảy ra.

Vì thế a = 0 hay chữ số hàng đơn vị là 0

Chữ số hàng chục là: 0 + 9 = 9

Vậy số cần tìm có hai chữ số là 90.

Bài 1.9 trang 9 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3. Hãy mô tả tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Lời giải:

Gọi số tự nhiên có hai chữ số là

Vì chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3 nên nên ta có bảng sau:

b

3

4

5

6

7

8

9

a

0

1

2

3

4

5

6

Loại vì a khác 0

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn

Các số tự nhiên có hai chữ số thỏa mãn là: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Do đó tập hợp A được viết: A = {14; 25; 36; 47; 58; 69}.

………………………………

………………………………

………………………………

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 1.22 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 7 và 11 trên tia số đó.

Lời giải:

Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 7 và 11 trên tia số đó

Trên hình vẽ, điểm A biểu diễn số 7, điểm B biểu diễn số 11.

Bài 1.23 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Mỗi điểm E, F, G trên hình 1.2 biểu diễn số nào?

Mỗi điểm E, F, G trên hình 1.2 biểu diễn số nào

Lời giải:

Ta nhận thấy điểm 10 cách O hai đoạn thẳng nên mỗi đoạn thẳng cách nhau là 5 đơn vị

+) Điểm E cách O bốn đoạn thẳng nên điểm E biểu diễn số 20

+) Điểm F cách O bảy đoạn thẳng nên điểm F biểu diễn số 35

+) Điểm G cách O chín đoạn thẳng nên điểm G biểu diễn số 45

Bài 1.24 trang 12 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Khi đi đường, nếu trông thấy cột cây số như hình 1.3, em hiểu còn phải đi bao nhiêu cây số nữa để đến Sơn La? Hãy mô phỏng Quốc lộ 6 kể từ cột Km0 đến Sơn La bằng cách vẽ một tia số có gốc ứng với cột Km0, trên đó ghi rõ điểm ứng với cột km 134 và điểm ứng với cột mốc Sơn La (không cần chính xác về khoảng cách).

Ghi chú: Dòng chữ “km 134” trên cột cây số cho biết nơi đó cách điểm bắt đầu của Quốc lộ 6, tức cột km0 là 134 km.

Khi đi đường, nếu trông thấy cột cây số như hình 1.3, em hiểu còn phải đi

Lời giải:

Ta có 1 cây số = 1 km

+ Quan sát cột số em thấy ghi Sơn La 168 km hay vị trí đặt cột số cách Sơn La 168 km. Vậy em cần phải đi thêm 168 cây số nữa để đến Sơn La.

+ Kí hiệu O là điểm gốc (nơi có cột km0), S là điểm ứng với cột mốc tại Sơn La và H là điểm ứng với cột cây số đã cho trong hình trên. (H ứng với km134)

Ta có tia số:

Khi đi đường, nếu trông thấy cột cây số như hình 1.3, em hiểu còn phải đi

(Tìm km ở vị trí S bằng cách từ 134 đếm (cộng) thêm 168, được 302).

………………………………

………………………………

………………………………

Bạn đang xem bài viết: Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 hay nhất – Kết nối tri thức với cuộc sống. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.