Giải SGK Lịch sử 6 Bài 12 (Chân trời sáng tạo): Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Chỉ 9,9% Người Giỏi Lịch Sử Và Có Tố Chất Làm Nhà Sử Học Mới Giải Hết 17 Câu Đố Này | Nhanh Trí
Chỉ 9,9% Người Giỏi Lịch Sử Và Có Tố Chất Làm Nhà Sử Học Mới Giải Hết 17 Câu Đố Này | Nhanh Trí

Với giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X chi tiết bám sát nội dung sgk Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Lịch sử 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Lịch sử 6 Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi trang 63 Lịch Sử lớp 6: Dựa vào bản đồ 12.1 và thông tin trong phần I, em hãy:

– Trình bày sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á

– Kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay

Lời giải:

* Vị trí địa lí của Đông Nam Á:

– Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, nằm ở Đông Nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

– Khu vực Đông Nam Á được xem là cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Độ, giữa lục địa Á – Âu với châu Đại Dương.

* Tên các quốc gia Đông Nam Á hiện nay

– Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm 11 quốc gia: Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Malaixia, Xingapo, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Bru-nây, Đông-ti-mo

Câu hỏi trang 64 Lịch Sử lớp 6: Dựa vào bản đồ 2.1 và lược đồ 12.2, em hãy: xác định vị trí các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII. Các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Lời giải:

* Kể tên các vương quốc cổ đầu tiên của khu vực Đông Nam Á:

– Vị trí của vương quốc Cham-pa, Phù Nam ở lưu vực sông Mê Công và ven biển Đông

– Vị trí của vương quốc Chân Lạp ở lưu vực sông Mê Công.

– Vị trí của vương quốc Đốn Tốn ở lưu vực sông Mê Nam.

– Vị trí của vương quốc Xích Thổ, Tu-ma-xic ở ven biển Đông.

– Vị trí của vương quốc Pê-ru, Tha-tơn nằm ở lưu vực sông I-ra-oa-đi.

– Vị trí của vương quốc Ma-lay-u; Ta-ru-ma ở ven biển Gia-va.

* Xác định các vương quốc cổ đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay

STT

Tên vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

1

Cham-pa

Việt Nam

2

Phù Nam

3

Chân Lạp

Campuchia

4

Đốn Tốn

Ma-lai-xi-a

5

Xích Thố

6

Tu-ma-síc

7

Pê-ru

Mi-an-ma

8

Tha-tơ

9

Ma-lay-u

In-đô-nê-xi-a

10

Ta-ru-ma

Câu hỏi 1 trang 65 Lịch Sử lớp 6: Em hãy xác định trên lược đồ 12.3 những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

Lời giải:

– Tên các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X: Đại Cồ Việt; Cham-pa; Chân Lạp; Đva-ra-va-ti; Ha-ri-pun-giay-a; Tu-ma-síc; Bu-tu-an; Pa-gan; Pê-ru; Tha-tơn; Sri-vi-giay-a; Ka-lin-ga

Câu hỏi 2 trang 65 Lịch Sử lớp 6: Tham khảo lược đồ 12.1 và các thông tin bên dưới, cho biết vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Lời giải:

STT

Tên vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

1

Đại Cồ Việt

Việt Nam

2

Cham-pa

3

Chân Lạp

Campuchia

4

Đva-ra-va-ti

Thái Lan

5

Ha-ri-pun-giay-a

6

Tu-ma-síc

Ma-lai-xi-a

7

Bu-tu-an

Phi-líp-pin

8

Pa-gan

Mi-an-ma

9

Pê-ru

10

Tha-tơn

11

Sri-vi-giay-a

In-đô-nê-xi-a

12

Ka-lin-ga

Luyện tập – Vận dụng

Luyện tập 1 trang 66 Lịch Sử lớp 6: Em hãy trình bày đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.

Lời giải:

– Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, nằm ở Đông Nam châu Á, được xem là cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

+ Án ngữ ở vị trí ngã tư đường giao thông quốc tế (Đông Nam Á là cầu nối giữa 2 đại dương: Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương; đồng thời là cầu nối giữa 2 lục địa (lục địa Á – Âu và lục địa Ôxtrâylia).

Luyện tập 2 trang 66 Lịch Sử lớp 6: Em hãy nêu những điểm tương đồng về vị trí địa lí của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Lời giải:

– Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á đều được hình thành ở lưu vực những dòng sông lớn đổ ra biển (đây là nơi thuận lợi cho sự quần tụ dân cư, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và giao lưu với thế giới bên ngoài).

Luyện tập 3 trang 66 Lịch Sử lớp 6: Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ VII có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Lời giải:

Tên vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

Phù Nam

Việt Nam

Đại Cồ Việt

Cham-pa

Pa-gan

Mi-an-ma

Chân Lạp

Campuchia

Tu-ma-síc

Ma-lai-xi-a

Sri-vi-giay-a

In-đô-nê-xi-a

Ka-lin-ga

Bu-tu-an

Phi-líp-pin

Vận dụng 4 trang 66 Lịch Sử lớp 6: Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào? Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay? Tham khảo thêm lược đồ 12.2và 12.1 cho câu trả lời của em.

Lời giải:

– Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của các vương quốc cổ là: Chân Lạp, Phù Nam.

– Phù Nam thuộc về Việt Nam; Chân Lạp là Campuchia. Ngoài ra, sông Mê Công còn chảy trên lãnh thổ của cả Lào, Myanma và Thái Lan…

Bạn đang xem bài viết: Giải SGK Lịch sử 6 Bài 12 (Chân trời sáng tạo): Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts