Giải TBĐ địa 9 bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu….

Giải TBĐ địa 9 bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu….

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu…. sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 15. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9.

Giải TBĐ địa 9 bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu....

Bài 1: Trang 15 – sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.

Các nhóm câyNăm 1990Năm 2002
Tổng số……………………(100%)……………………(100%)
Cây lương thực(……………………….)(……………………….)
Cây công nghiệp(……………………….)(……………………….)
Cây thực phẩm, cây ăn quả(……………………….)(……………………….)

Trả lời:

Các nhóm câyNăm 1990Năm 2002
Tổng số100%100%
Cây lương thực71,6%

64,8%

Cây công nghiệp13,2%18,2%
Cây thực phẩm, cây ăn quả15,2%17%

Bài 2: Trang 15 – sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây.

Trả lời:

Bài 3: Trang 15 – sách TBĐ địa lí 9

Dựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai:

Sự thay đổi độ lớn (Quy mô) diện tích là do:

Diện tích các nhóm cây đều tăng
Diện tích cây lương thực tăng nhanh nhất
Diện tích cây công nghiệp tăng nhanh nhất
Diện tích cây lương thực tăng chậm hơn các nhóm cây khác

Trả lời:

Sự thay đổi độ lớn (Quy mô) diện tích là do:

xDiện tích các nhóm cây đều tăng
Diện tích cây lương thực tăng nhanh nhất
Diện tích cây công nghiệp tăng nhanh nhất
Diện tích cây lương thực tăng chậm hơn các nhóm cây khác

Bài 4: Trang 15 – sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu bảng 10.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

Trả lời:

Bài 5: Trang 15 – sách TBĐ địa lí 9

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn lợn tăng nhanh là do:

Cơ sở thức ăn của lợn được đảm bảo
Lợn chỉ nuôi tập trung ở các trang trại
Lợn là nguồn thực phẩm quan trọng
Có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng

Trả lời:

Đàn lợn tăng nhanh là do:

Cơ sở thức ăn của lợn được đảm bảo
xLợn chỉ nuôi tập trung ở các trang trại
Lợn là nguồn thực phẩm quan trọng
Có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng

Bài 6: Trang 15 – sách TBĐ địa lí 9

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn trâu không tăng là do:

Trâu nuôi chủ yếu để lấy sức kéo
Việc sử dụng máy trong nông nghiệp tăng
Thiếu thức ăn cho trâu
Nuôi bò hiệu quả hơn

Trả lời:

Đàn trâu không tăng là do:

Trâu nuôi chủ yếu để lấy sức kéo
Việc sử dụng máy trong nông nghiệp tăng
xThiếu thức ăn cho trâu
Nuôi bò hiệu quả hơn

Bình luận

Giải bài tập những môn khác

Giải sgk lớp 9 VNEN

Tài liệu lớp 9

Văn mẫu lớp 9
Đề thi lên 10 Toán
Đề thi môn Hóa 9
Đề thi môn Địa lớp 9
Đề thi môn vật lí 9
Tập bản đồ địa lí 9
Ôn toán 9 lên 10
Ôn Ngữ văn 9 lên 10
Ôn Tiếng Anh 9 lên 10
Đề thi lên 10 chuyên Toán
Chuyên đề ôn tập Hóa 9
Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9
Chuyên đề toán 9
Chuyên đề Địa Lý 9
Phát triển năng lực toán 9 tập 1
Bài tập phát triển năng lực toán 9

Bạn đang xem bài viết: Giải TBĐ địa 9 bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu….. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts