Giải Tiếng Anh 2 Unit 10: At the zoo KNTT

Nội dung hướng dẫn giải Unit 10: At the zoo được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 2 chương trình mới (Kết nối tri thức). Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 2.

1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Zoo (vườn thú)

Zebu (bò u)

Zebra (ngựa vằn)

2. Point and say (Hãy chỉ và nói)

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói:

– Zoo (vườn thú)

– Zebu (bò u)

– Zebra (ngựa vằn)

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát)

Lời bài hát:

Z, z, zoo.

We’re at the zoo.

Z, z, zebra.

That’s a zebra.

Z, z, zebu.

That’s a zebu.

Dịch:

Z, z, zoo (vườn thú).

Chúng ta đang ở vườn thú.

Z, z, zebra (ngựa vằn).

Kia là một chú ngựa vằn.

Z, z, zebu (bò u)

Kia là một con bò u.

4. Listen and circle (Hãy nghe và khoanh tròn)

Đáp án:

1. a

2. b

Audio script:

1. That’s a zebra.

2. That’s a zebu.

Dịch:

1. Kia là một chú ngựa vằn.

2. Kia là một con bò u.

5. Look and write (Hãy quan sát và viết)

Đáp án:

Zoo (vườn thú)

Zebra (ngựa vằn)

Zebu (bò u)

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại)

Audio script:

– Do you like the zoo?

– Yes, I do./ No, I don’t.

Dịch:

– Bạn có thích vườn thú không?

– Có, tôi có./ Không, tôi không.

7. Let’s talk (Hãy nói)

Hướng dẫn:

Sử dụng cấu trúc: Do you like the _____? – Yes, I do./ No, I don’t.

Đáp án:

a. Do you like the zebra? – Yes, I do./ No, I don’t.

b. Do you like the zebu? – Yes, I do./ No, I don’t.

c. Do you like the zoo? – Yes, I do./ No, I don’t.

Dịch:

a. Bạn muốn gì? – Tôi muốn một ít khoai sọ.

b. Bạn muốn gì? – Tôi muốn một ít sữa chua.

c. Bạn muốn gì? – Tôi muốn một số cái yo-yo.

Lưu ý: Việc trả lời Yes, I can hay No, I can’t phụ thuộc vào sở thích của học sinh.

8. Let’s sing (Hãy hát)

Lời bài hát:

We’re at the zoo.

Do you like the zebu?

Yes, I do. Yes, I do.

We’re at the zoo.

Do you like the zebra?

Yes, I do. Yes, I do.

Dịch:

Chúng ta đang ở sở thú.

Bạn có thích bò u không?

Có, mình có. Có, mình có.

Chúng ta đang ở sở thú.

Bạn có thích ngựa vằn không?

Có, mình có. Có, mình có.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức Unit 10: At the zoo file PDF hoàn toàn miễn phí.

Bạn đang xem bài viết: Giải Tiếng Anh 2 Unit 10: At the zoo KNTT. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts