Giải toán 3 bài: Luyện tập (tiếp) trang 167 sgk

Alex and Steve | Minecraft Anime FlipBook Animation
Alex and Steve | Minecraft Anime FlipBook Animation

Giải toán 3 bài: Luyện tập (tiếp) trang 167 sgk

Sau đây, chúng ta cùng đến với bài luyện tập. Để giúp các con nắm bài nhanh hơn và hiệu quả hơn, thầy cô sẽ hướng dẫn giải chi tiết từng câu từng bài, các con nhớ chú ý tham khảo.

Giải toán 3 bài: Luyện tập (tiếp) trang 167 sgk

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 167 – sgk toán lớp 3

Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu kilomet?

Câu 2: Trang 167 – sgk toán lớp 3

Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 15 kg gạo ?

Câu 3: Trang 167 – sgk toán lớp 3

Điền ” x; :”

Câu 4: Trang 168 – sgk toán lớp 3

Cho biết:

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình

Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 2 học sinh trung bình

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình

Lớp 3D có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá, 3 học sinh trung bình

Hãy lập bảng theo mẫu rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng ?

Bạn đang xem bài viết: Giải toán 3 bài: Luyện tập (tiếp) trang 167 sgk. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts