Toán học lớp 11 – Đại số – Bài 1 – Hàm số lượng giác – Tiết 1
Toán học lớp 11 – Đại số – Bài 1 – Hàm số lượng giác – Tiết 1

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Giải tích lớp 11: Một số phương trình lượng giác thường gặp. Lời giải bài tập Toán lớp 11 hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập được tổng hợp trong SGK trang 36, 37, từ đó các bạn sẽ hiểu và nắm chắc bài học hơn. Mời các bạn tham khảo.

sin²x – sinx = 0

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Đặt nhân tử chung, đưa phương trình về dạng tích và giải các phương trình lượng giác cơ bản:

Lời giải chi tiết

Vậy nghiệm của phương trình là

Giải các phương trình sau:

a) 2cos²x – 3cosx + 1 = 0;

b) 2sin2x + √2sin4x = 0.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) Đặt t = cosx, t ∈ [-1; 1] ta được phương trình 2t2 – 3t + 1 = 0 ⇔ t ∈ {1; 1/2}.

Nghiệm của phương trình đã cho là các nghiệm của hai phương trình sau:

cosx = 1 ⇔ x = k2π và cosx = 1/2 ⇔ x = ±π/3 + k2π.

Đáp số: x = k2π; x = ±π/3 + k2π, k ∈ Z.

b) Ta có sin4x = 2sin2xcos2x (công thức nhân đôi), do đó phương trình đã cho tương đương với:

Vậy nghiệm của phương trình là

Giải các phương trình sau:

a) sin²(x/2) – 2cos(x/2) + 2 = 0;

b) 8cos²x + 2sinx – 7 = 0;

c) 2tan²x + 3tanx + 1 = 0;

d) tanx – 2cotx + 1 = 0.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Đặt

Vậy nghiệm của phương trình là:

Đặt t = sinx, t ∈ [-1; 1] thì phương trình trở thành

c) ĐK:

Đặt t = tanx thì phương trình trở thành

d) ĐK:

Đặt t = tanx thì phương trình trở thành

Giải các phương trình sau:

a) 2sin²x + sinxcosx – 3cos²x = 0

b) 3sin²x – 4sinxcosx + 5cos²x = 2

c) 3sin²x – sin2x + 2cos²x = 1/2

d) 2cos²x – 3√3sin2x – 4sin²x = -4

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Khi

Chia cả hai vế của phương trình cho

Đặt t = tan x, khi đó phương trình trở thành:

Vậy nghiệm của phương trình là:

Khi

Chia cả hai vế của phương trình cho

Đặt t = tan x, khi đó phương trình trở thành:

Vậy nghiệm của phương trình là

Khi

Chia cả hai vế của phương trình cho

Đặt t = tan x, khi đó phương trình trở thành:

Vậy nghiệm của phương trình là :

Khi

Chia cả hai vế của phương trình cho

Vậy nghiệm của phương trình là

Giải các phương trình sau:

a) cosx – √3sinx = √2

b) 3sin3x – 4cos3x = 5

c) 2sin2x + 2cos2x – √2 = 0

d) 5cos2x + 12sin2x – 13 = 0

Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:

Vậy nghiệm của phương trình là

Đặt

Vậy nghiệm của phương trình là

Vậy nghiệm của phương trình là

Đặt

Vậy nghiệm của phương trình là

a. tan(2x + 1) tan(3x – 1) = 1

b. tanx + tan(x + π/4) = 1

Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:

Vậy nghiệm của phương trình là

Vậy nghiệm của phương trình là

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải bài Toán lớp 11 SGK trang 36, 37 tập 1 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 11 SGK tập 1 trang 36, 37 chính xác nhất. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.