[Toán nâng cao lớp 3 ] Rút về đơn vị – Thầy Khải- SĐT: 0943734664
[Toán nâng cao lớp 3 ] Rút về đơn vị – Thầy Khải- SĐT: 0943734664

Giải toán lớp 3 Ôn tập bốn phép tính dưới 100.000 (tiếp theo) trang 172

Giải toán lớp 3 Ôn tập bốn phép tính dưới 100.000 (tiếp theo) trang 172

Bài 1 (trang 172 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 3000 + 2000 x 2

(3000 + 2000 ) x 2 =

b) 14000 – 8000: 2

(14000 – 8000 ): 2 =

Câu trả lời:

Học sinh tính và ghi kết quả như sau:

a) 3000 + 2000 x 2 = 7000

(3000 + 2000 ) x 2 = 10000

b) 14000 – 8000: 2 = 10000

(14000 – 8000 ): 2 = 3000

Bài 2 (trang 172 SGK Toán 3): Nêu phép tính, rồi tính:

a) 998+5002; 3058×6

b) 8000 – 25; 5749×4

c) 5821 + 2934 + 125

3524 + 2191 + 4285

đ) 10712:4

29999:5

Câu trả lời:

Bài 3 (trang 172 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 6450 lít dầu và đã bán được 1/3 số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Câu trả lời:

Số lít dầu cửa hàng đã bán là:

6450 : 3 = 2150 (lít)

Số lít dầu tạp còn lại là:

6450 – 2150 = 4300 (lít)

Đáp số: 4300 lít dầu

Bài 4 (trang 172 SGK Toán 3): Điền số thích hợp vào chỗ trống

Câu trả lời:

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 3 Ôn tập bốn phép tính dưới 100.000 (tiếp theo) trang 172. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.