Giải toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 148 sgk

Toán Lớp 4 Trang 148 – Luyện Tập
Toán Lớp 4 Trang 148 – Luyện Tập

Giải toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 148 sgk

Sau đây, chúng ta cùng đến với bài luyện tập trang 148 sgk toán 4. Trong bài luyện tập hôm nay, chúng ta chủ yếu ôn lại các bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Để các con làm bài tốt hơn, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập cụ thể bên dưới, các con có thể tham khảo.

Giải toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 148 sgk

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1: Trang 148 – sgk toán lớp 4

Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó bằng $\frac{3}{8}$

Bài 2: Trang 148 – sgk toán lớp 4

Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng $\frac{2}{5}$ số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán?

Bài 3: Trang 148 – sgk toán lớp 4

Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau

Bài 4: Trang 148 – sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chu vi 350m, chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 148 sgk. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts