Xe ‘LÂU NGÀY’ không chạy, thanh niên mang ‘ĐI ĐỔ XĂNG’ thì TÁ HỎA | Tin 3 Phút
Xe ‘LÂU NGÀY’ không chạy, thanh niên mang ‘ĐI ĐỔ XĂNG’ thì TÁ HỎA | Tin 3 Phút

bài viết liên quan

  • Giải bài 2 trang 142, 143 SGK Toán 4
  • Giải bài 1 trang 142, 143 SGK Toán 4
  • Giải toán lớp 4 trang 143, 144 luyện tập
  • Giải bài 3 trang 143, 144 SGK Toán 4
  • Giải bài 1 trang 143, 144 SGK Toán 4

=> Tham khảo thêm Lời giải Toán lớp 4 Tại đây: Lời giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 142,143 (gồm các phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 142, 143 SGK tập 1

Đề tài:
Tính diện tích của:
a) Cho hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm.
b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm.

Phương pháp giải:
Để tính diện tích hình thoi, ta lấy độ dài hai đường chéo nhân với nhau, được bao nhiêu thì chia cho 2.

Trả lời:

2. Giải toán lớp 4 trang 142, 143 SGK bài 2

Đề tài:
Tính diện tích hình thoi đã cho:
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Phương pháp giải:
Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ dài hai đường chéo.

Trả lời:

3. Giải toán lớp 4 diện tích hình thoi trang 142, 143 SGK bài 3

Đề tài:
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
b) Diện tích hình thoi bằng (1/2) diện tích hình chữ nhật.

Phương pháp giải:
Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ dài hai đường chéo.
Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng.

Trả lời:
Diện tích của hình thoi là:
5 x 2 : 2 = 5 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật là:
5 x 2 = 10 (cm2)
Ta có: 10 : 5 = 2
Vậy diện tích hình chữ nhật gấp 2 lần diện tích hình thoi, hay diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.
a) Viết S vào chỗ trống.
b) Viết Đ vào ô trống.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 ngắn gọn trang 142,143

* Giải bài tập 1 toán lớp 4 diện tích hình thoi trang 142 SGK

Đề tài::

Tính diện tích của:
a) Cho hình thoi ABCD biết AC = 3cm, BD = 5cm
b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

Hồi đáp:

* Giải bài tập 2 toán lớp 4 trang 142, 143 SGK

Đề tài::
Tính diện tích hình thoi, biết
a) Các đường chéo có độ dài 5dm và 20dm;
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Hồi đáp:

* Giải bài tập 3 toán 4 trang 142, 143 SGK

Đề tài::
Viết Đúng (Đ) Sai (S):

Hồi đáp:

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 diện tích hình thoi. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.