Giải Toán lớp 4 trang 148 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số

TOÁN LỚP 4 – TRANG 148 – SÁCH GIÁO KHOA – LUYỆN TẬP #mshanh #toanlop4
TOÁN LỚP 4 – TRANG 148 – SÁCH GIÁO KHOA – LUYỆN TẬP #mshanh #toanlop4

Bài viết chia sẻ đáp số, phương pháp giải toán lớp 4 trang 148 tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Đọc, tham khảo nội dung bài viết, các em sẽ nắm vững được các kiến thức về tỉ số và ứng dụng vào việc giải các bài tập về tìm số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Dưới đây là chi tiết lời giải bài viết, mời các em cùng tham khảo và luyện giải.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 148 (Gồm phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 148, bài 1

Đề bài: Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó?

Phương pháp giải:

– Bước 1: Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 3 phần bằng nhau thì số lớn gồm 8 phần như thế.

– Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

– Bước 3: Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

– Bước 4: Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

– Bước 5: Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Đáp án:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 8 = 11 ( phần)

Số bé là: 198 : 11 × 3 = 54

Số lớn là : 198 – 54 = 144

Đáp số: Số bé: 54 ; Số lớn: 144.

2. Giải toán lớp 4 trang 148 giới thiệu tỉ số, bài 2

Đề bài:

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Phương pháp giải:

– Bước 1. Vẽ sơ đồ: coi số thóc ở kho thứ hai (đóng vai trò số bé) gồm 2 phần bằng nhau thì số thóc ở kho thứ nhất (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

– Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

– Bước 3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

– Bước 4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

– Bước 5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …)

Đáp án:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là: 125 : 5 × 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là: 125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 75 tấn; Kho thứ hai: 50 tấn.

3. Giải toán lớp 4 giới thiệu tỉ số trang 148, bài 3

Đề bài:

Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

– Bước 1. Tìm tổng hai số: Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.

– Bước 2. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 4 phần bằng nhau thì số lớn gồm 5 phần như thế.

– Bước 3. Tìm tổng số phần bằng nhau.

– Bước 4. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

– Bước 5. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

– Bước 6. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Đáp án

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 × 4 = 44

Số lớn là: 99 – 44 = 5

Đáp số: Số lớn: 55 ; Số bé: 44

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 148 Ngắn gọn

giai toan lop 4 bai tim hai so khi biet tong va ti so cua hai so do trang 148

Giai bai tap trang 148 SGK toan 4

Giai bai tap trang 148 SGK toan 4

Giai bai tap trang 148 SGK toan 4

————– HẾT —————-

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-toan-4-trang-148-sgk-tim-hai-so-khi-biet-tong-va-ti-so-cua-hai-so-do-33578n.aspx
Với Giải toán 4 trang 148 SGK, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó không chỉ bao gồm đáp số mà còn đưa ra hướng dẫn giải các bài tập từ 1 đến 4, giúp các em hiểu được vấn đề và vận dụng cách làm vào bài tập Toán lớp 4 trang 148 SGK của mình. Tiếp theo, các em học sinh có thể xem lại phần Giải toán lớp 4 trang 147 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 4 trang 148 SGK luyện tập để học tốt môn Toán lớp 4 hơn.

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán lớp 4 trang 148 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts