Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo trang 168 bao gồm đáp án với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về phép cộng trừ phân số,

dạng Toán tìm X, toán có lời văn. Mời các em học sinh cùng tham khảo

Đề Bài:

Tính :

Phương Pháp Giải:

– Áp dụng quy tắc nhân, chia hai phân số:

+ Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số

+ Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số nghịch đảo của phân số thứ hai

Đáp Án:

Đề Bài:

Tìm x :

Phương Pháp Giải:

+ Tìm thừa số chưa biết bằng cách lấy tích hai phân số chia cho thừa số đã biết

+ Tìm số chia bằng cách lấy số bị chia chia cho thương

+ Tìm số bị chia bằng cách lấy thương nhân với số chia

+ Áp dụng quy tắc nhân, chia hai phân số theo lí thuyết đã học

Đáp Án:

Đề Bài:

Phương Pháp Giải:

– Áp dụng quy tắc nhân, chia hai phân số

+ Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số

+ Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số nghịch đảo của phân số thứ hai

– Áp dụng quy tắc rút gọn hai phân số để tìm phân số rút gọn của biểu thức

Đáp Án:

Đề Bài:

Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5 m

1. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó

2. Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh 2/25 m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?

3. Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 4/5 m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật

Phương Pháp Giải:

a, Áp dụng tính chất của hình vuông: Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau

– Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông: P = 4 x a (a là cạnh hình vuông)

– Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông: S = a x a

b, Số ô vuông cắt được = diện tích tờ giấy : diện tích một ô vuông

c, Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = chiều dài x chiều rộng

=> Chiều rộng hình chữ nhật = diện tích hình chữ nhật : chiều dài hình chữ nhât

Đáp Án:

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 4 trang 168, 169 file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán lớp 4 trang 168 Ôn tập về các phép tính với phân số. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.