Giải Toán lớp 4 trang 98 luyện tập, đáp án bài 1,2,3,4 SGK

Toán 5 vnen trang 97+98+99 – Bài 98: Ôn tập về phân số
Toán 5 vnen trang 97+98+99 – Bài 98: Ôn tập về phân số

Bài viết hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 98 luyện tập và đáp án bài 1, 2, 3, 4 SGK được biên soạn để giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức, áp dụng giải bài tập dấu hiệu chia hết cho 9, dấu hiệu chia hết cho 3 nhanh chóng, hiệu quả. Đọc, tìm hiểu nội dung bài viết, các bậc phụ huynh cũng dễ dàng nắm được phương pháp học, giải bài tập toán 4 và chủ động hướng dẫn, kèm học cho con em mình.

=> Tham khảo Giải toán lớp 4 tại đây: Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 98 Luyện tập (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán 4 luyện tập trang 98 bài 1

Đề bài:
Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816.
a) Số nào chia hết cho 3 ?
b) Số nào chia hết cho 9 ?
c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ?

Phương pháp giải:
– Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số trong số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
– Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số trong số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9.

Đáp án:
Số 3451 có tổng các chữ số là 3 + 4 + 5 + 1 = 13;
Số 4563 có tổng các chữ số là 4 + 5 + 6 + 3 = 18;
Số 2050 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 5 + 0 = 7;
Số 2229 có tổng các chữ số là 2 + 2 + 2 + 9 = 15;
Số 3576 có tổng các chữ số là 3 + 5 + 7 + 6 = 21;
Số 66816 có tổng các chữ số là 6 + 6 + 8 + 1 + 6 = 27.
Do đó:
a) Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816.
b) Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66816.
c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 2229; 3576.

2. Giải toán lớp 4 trang 98 luyện tập SGK, bài 2

Đề bài:
Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:giai toan lop 4 trang 98 luyen tap

Phương pháp giải:
– Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số trong số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
– Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số trong số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9
– Số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 2 phải là số có tổng các chữ số chia hết cho 3 đồng thời có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

Đáp án:Giai toan 4 trang 98 luyen tap

3. Giải toán 4 trang 98 luyện tập SGK bài 3

Đề bài:
Câu nào đúng, câu nào sai?
a) Số 13 465 không chia hết cho 3;
b) Số 70 009 chia hết cho 9;
c) Số 78 435 không chia hết cho 9;
d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Phương pháp giải:
– Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số trong số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
– Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số trong số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9
– Số vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2 phải là số có chữ số tận cùng là 0.

Đáp án:
a) Số 13465 có tổng các chữ số là 1 + 3 + 4 + 6 + 5 = 19.

Mà 19 không chia hết cho 3 nên số 13 465 không chia hết cho 3.

b) Số 70 009 có tổng các chữ số là 7 + 0 + 0 + 0 + 9 = 16.

Mà 16 không chia hết cho 9 nên số 70 009 không chia hết cho 9.

c) Số 78 435 có tổng các chữ số là 7 + 8 + 4 + 3 + 5 = 27.

Mà 27 chia hết cho 9 nên số 78 435 chia hết cho 9.

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

=> Ta có kết quả như sau:

a) Đúng
b) Sai

c) Sai
d) Đúng.

4. Giải toán lớp 4 bài luyện tập trang 98 bài 4

Đề bài:
Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2.
a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9.
b) Hãy viết một só có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Phương pháp giải:
– Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số trong số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
– Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số trong số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9

Đáp án:
a) Có thể chọn 3 số trong số các số sau: 612; 621; 162; 126; 261; 216.
b) Có thể chọn một trong các số: 102; 120; 201; 210

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 98 Luyện tập ngắn gọn

giai toan lop 4 luyen tap trang 98

giai toan lop 4 bai luyen tap trang 98

————– HẾT —————-

Trên đây là phần Giải toán lớp 4 trang 98 SGK luyện tập trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải toán lớp 4 trang 97 SGK đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 4 trang 99 SGK để học tốt môn Toán lớp 4 hơn

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-4-trang-98-sgk-luyen-tap-33877n.aspx

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán lớp 4 trang 98 luyện tập, đáp án bài 1,2,3,4 SGK. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts