Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 164

Toán 5 trang 164 và 165 – Luyện tập
Toán 5 trang 164 và 165 – Luyện tập

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 164

Bài 1 (trang 164 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính:

Lời giải:

Bài 2 (trang 164 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính nhẩm:

a) 3,5 : 0,1 8,4 : 0,1 9,4 : 0,1 7,2 : 0,01 6,2 : 0,1 5,5 : 0,01 b) 12 : 0,5 20 : 0,25 3/7 : 0,5 11 : 0,25 24 : 0,5 15 : 0,25

Lời giải:

Bài 3 (trang 16 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4

b) 7 : 5

c) 1 : 2

d) 7 : 4

Mẫu : a) 3 : 4 = 3/4 = 0,75

Lời giải:

b) 7 : 5 = 7/5 = 1,4

c) 1 : 2 = 1/2 = 0,5

d)7 : 4 = 7/4 = 1,75

Bài 4 (trang 165 SGK Toán 5) Luyện tập : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150%

B. 60%

C. 66%

D. 40%

Lời giải:

Suy nghĩ: cả lớp có:

18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học sinh nam chiếm:

12 : 30 = 0,4 = 40 % (số học sinh cả lớp)

Khoanh vào D.

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 164. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts