Giải Toán lớp 5 trang 100, Giải bài 1, 2, 3

Chia nhau ‘BÁT CƠM CÚNG’ trong đám tang cha, ai cũng NGHẸN NGÀO không nói nên lời | Tin 3 Phút
Chia nhau ‘BÁT CƠM CÚNG’ trong đám tang cha, ai cũng NGHẸN NGÀO không nói nên lời | Tin 3 Phút

Các bài tập 1, 2, 3 trong SGK Toán lớp 5 trang 100 đã được tài liệu Giải Toán lớp 5 trang 100: Diện tích hình tròn dưới đây giải, hướng dẫn từ phương pháp giải coh tới cách trình bày giúp các em dễ dàng hình dung được cách làm bài hiệu quả.

=> Tìm tài liệu giải toán lớp 5 tại đây: Giải toán lớp 5

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 100

Đề bài:
Tính diện tích hình tròn có bán kính r:
a) r = 5cm;
b) r = 0,4dm.
c) r = 3/5m

Phương pháp giải:
– Vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 hay C = r2 x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14)
– Thay số tương ứng vào công thức, tính toán cẩn thận để tìm ra kết quả đúng nhất.

Đáp án:
a) Diện tích của hình tròn là:
5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)
b) Diện tích của hình tròn là:
0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)
c) Diện tích của hình tròn là:
3/5 x 3/5 x 3,14 = 1,1304 (m2)

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 Diện tích hình tr

Đề bài:
Tính diện tích hình tròn có đường kính d, biết:
a) d = 12cm;
b) d = 7,2dm.
c) d = 4/5m

Phương pháp giải:
– Tính bán kính hình tròn bằng cách: Lấy đường kính d đem chia cho 2
– Vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 hay C = r2 x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14)
– Thay số tương ứng vào công thức, tính toán cẩn thận để tìm ra kết quả đúng nhất.

Đáp án:
a) Bán kính hình tròn là:
12 : 2 = 6 (cm)
Diện tích hình tròn là:
6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)
b) Bán kính hình tròn là:
7,2 : 2 = 3,6 (dm)
Diện tích hình tròn là:
3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)
c) Bán kính hình tròn là: :
4/5 : 2 = 410 = 0,4 (m)
Diện tích hình tròn là:
2/5 x 2/5 x 3,14 = 0,5024 (m2)
Đáp số: a) 113,04 cm2;
b) 40,6944 dm2;
c) 0,5024 m2.

3. Giải bài 3 – Giải Toán 5 trang 100

Đề bài:
Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Phương pháp giải:
– Vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 hay C = r2 x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14)
– Thay số tương ứng vào công thức, tính toán cẩn thận để tìm ra kết quả đúng nhất.

Đáp án:
Diện tích mặt bàn đó là:
45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)
6358,5 cm2 = 63,585 dm2
Đáp số: 63,585 dm2

4. Giải bài 1 trang 100 SGK toán 5 luyện tập

Đề bài:
Tính diện tích hình tròn có bán kính r:
a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

Phương pháp giải:
– Vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 hay C = r2 x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14)
– Thay số tương ứng vào công thức, tính toán cẩn thận để tìm ra kết quả đúng nhất.

Đáp án:
a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)
b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2)
Đáp số: a) 113,04 (cm2);
b) 0,38465 (dm2)

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100 (ngắn gọn)

giai bai dien tich hinh tron

giai toan dien tich hinh tron lop 5

————– HẾT —————-

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-5-dien-tich-hinh-tron-29985n.aspx
Trên đây là phần Giải Toán lớp 5 trang 100 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học sinh có thể xem lại phần Giải Toán lớp 5 trang 98 – Chu vi hình tròn đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải Toán lớp 5 trang 102 – Biểu đồ hình quạt để học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán lớp 5 trang 100, Giải bài 1, 2, 3. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts