Giải toán lớp 5 trang 28, 29 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 109

TOÁN LỚP 5 – VỞ BÀI TẬP 1 (Bài 66/ Trang 82) – CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊNMÀTHƯƠNGTÌM..
TOÁN LỚP 5 – VỞ BÀI TẬP 1 (Bài 66/ Trang 82) – CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊNMÀTHƯƠNGTÌM..

Giải toán lớp 5 trang 28, 29 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 109

Giải toán lớp 5 trang 28, 29 VBT tập 2 Luyện tập chung, bài 109 là tài liệu giúp các em học sinh làm tốt bài tập 1, 2, 3 một cách dễ dàng. Đồng thời nắm được kiến thức, vận dụng các công thức để làm bài tốt nhất.

Giải toán lớp 5 trang 28, 29 VBT tập 2 Luyện tập chung bài 109

1. Giải bài 1 – Sách bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 28

Đề tài:

Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Dài 1,5m, rộng 0,5m và cao 1,1m

b) Chiều dài 4/5 dm, chiều rộng 1/3 dm và chiều cao 3/4 dm

phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

– Diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao = (dài + rộng) x 2 x chiều cao.

– Diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích hai nền.

Trả lời

a) Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(1,5 + 0,5)2 = 4 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

4 ⨯ 1,1 = 4,4 (m2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

1,5 0,5 = 0,75 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

4,4 + 2 ⨯ 0,75 = 5,9 (m2)

b) Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(4/5 + 1/3) x 2 = 34/15 (dm)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

34/15 x 3/4 = 17/10 (dm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

4/5 x 1/3 = 4/15 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

17/10 + 2 x 4/15 = 67/30 (dm2)

2. Lời giải 2 – Sách bài tập toán 5 tập 2 trang 29

Đề tài:

Viết số đo thích hợp vào chỗ trống:

lớp 5 trang 28 29 vbt tập 2 tập 2 109

phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

– Chu vi mặt đáy = (dài + rộng) x 2.

– Nửa chu vi mặt đáy = chiều dài + chiều rộng = chu vi: 2 .

– Chiều dài = nửa chu vi – chiều rộng.

– Chiều rộng = nửa chu vi – chiều dài.

Diện tích cơ sở = chiều dài x chiều rộng.

– Diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao.

– Diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích hai nền.

Trả lời

+) Hộp chữ nhật (1):

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật (1) là:

(3 + 2) x 2 = 10 (m)

Chu vi hình hộp chữ nhật (1) là:

10 x 4 = 40 (m2)

Diện tích một đáy của hình hộp chữ nhật (1) là:

3 x 2 = 6 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (1) là:

40 + 6 x 2 = 52 (m2)

+) Hộp chữ nhật (2):

Nửa chu vi đáy là:

2:2=1(m)

Chiều rộng đáy của hình hộp chữ nhật (2) là:

1 – 4/5 = 1/5 (dm)

Chu vi hình hộp chữ nhật (2) là:

2 x 1/3 = 2/3 (dm2)

Diện tích một đáy của hình hộp chữ nhật (2) là:

1/5 x 4/5 = 4/25 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (2) là:

2/3 + 4/25 x 2 = 74/75 (dm2)

+) Hộp chữ nhật (3):

Nửa chu vi đáy là:

4:2 = 2 (cm)

Độ dài mặt đáy của hình hộp chữ nhật (3) là:

2 – 0,6 = 1,4 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật (3) là:

4 x 0,5 = 2 (cm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật (3) là:

1,4 x 0,6 = 0,84 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (3) là:

2 + 0,84 x 2 = 3,68 (cm2)

Vậy ta có bảng kết quả sau:

Cùng chơi vòng 5 trang 28 29 tập 1

3. Giải bài 3 – Sách bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 29

Đề tài:

Một hình lập phương có cạnh 5cm. Nếu tăng cạnh hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích xung quanh ; Tổng diện tích của nó gấp bao nhiêu lần?

phương pháp giải

Áp dụng các công thức sau:

Diện tích xung quanh = diện tích một mặt x 4 = cạnh x cạnh x 4.

Diện tích toàn phần = diện tích mặt x 6 = cạnh x cạnh x 6.

Trả lời

– Hình lập phương ban đầu: cạnh 5 cm

Diện tích của một mặt lập phương:

5 5 = 25 (cm2)

Diện tích xung quanh hình lập phương:

25 4 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương:

25 6 = 150 (cm2)

– Cạnh hình lập phương sau khi tăng lên 4 lần:

4 5 = 20 (cm)

Diện tích hình lập phương mới:

20 20 = 400 (cm2)

Diện tích xung quanh khối lập phương mới:

400 4 = 1600 (cm2)

Tổng diện tích của khối lập phương mới:

400 6 = 2400 (cm2)

Để xác định số lần tăng là bao nhiêu lần, ta thực hiện: Lấy diện tích xung quanh mới (đầy đủ) (sau khi tăng) chia cho diện tích xung quanh (đầy đủ) cũ (trước khi tăng), ta được số lần tăng:

1600 : 100 = 16 (lần)

2400 : 150 = 16 (lần)

Vậy diện tích toàn phần sau cạnh đáy tăng 4 lần tăng 16 lần.

Các bạn đang xem hướng dẫn Giải toán lớp 5 trang 28, 29 VBT tập 2 Luyện tập bài 109, các bạn xem lại hướng dẫn Giải toán lớp 5 trang 27 VBT tập 2 Thực hành hoặc xem trước hướng dẫn Giải toán lớp 5 trang 30, 31 VBT tập 2 Thể tích của một hình để hiểu rõ hơn bài học.

Chúc bạn học tốt môn toán.

Bạn thấy bài viết Giải toán lớp 5 trang 28, 29 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 109 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Những hình ảnh hài hước về Covid-19 bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Môn Toán Học

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 5 trang 28, 29 VBT tập 2, Luyện tập chung, bài 109. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts