Hướng Dẫn Giải SGK Toán Lớp 4 Tiểu Học – Trang 48 Luyện Tập Chung
Hướng Dẫn Giải SGK Toán Lớp 4 Tiểu Học – Trang 48 Luyện Tập Chung

Giải VBT toán 4 tập 2 bài: Luyện tập Trang 48

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập Trang 48 vbt toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Giải VBT toán 4 tập 2 bài: Luyện tập Trang 48

Bài tập 1: Trang 48 vbt toán 4 tập 2

Tính rồi rút gọn

a) \({2 \over 5}:{2 \over 3} = {2 \over 5} \times {3 \over 2} = {6 \over {10}} = {3 \over 5}\)

( Chia cả tử số và mẫu số cho 2)

b) \({4 \over 7}:{4 \over 5} = {4 \over 7} \times {5 \over 4} = {{20} \over {28}} = {5 \over 7}\)

( Chia cả tử số và mẫu số cho 4)

c) \({1 \over 6}:{1 \over 3} = {1 \over 6} \times {3 \over 1} = {3 \over 6} = {1 \over 2}\)

( Chia cả tử số và mẫu số cho 3)

d) \({1 \over 4}:{1 \over 8} = {1 \over 4} \times {8 \over 1} = {8 \over 4} = 2\)

( Chia cả tử số và mẫu số cho 4)

Bài tập 2: Trang 48 vbt toán 4 tập 2

Tìm x:

a) $\frac{3}{8} \times X = \frac{4}{7}$

b) \({1 \over 7}:x = {1 \over 3}\)

Hướng dẫn giải:

a)

$\frac{3}{8} \times X = \frac{4}{7}$

X = $\frac{4}{7}$ : $\frac{3}{8}$ = $\frac{4}{7}$ x $\frac{8}{3}$

X= $\frac{32}{21}$

b)

\({1 \over 7}:x = {1 \over 3}\)

X= \({1 \over 7} : {1 \over 3}\) =$\frac{1}{7} \times 3 $

X= $\frac{3}{7}$

Bài tập 3: Trang 48 vbt toán 4 tập 2

Một hình bình hành có diện tích \({1 \over 6}\) m2. Chiều cao \({1 \over 3}\) m. Tính độ dài đáy của hình bình hành.

Hướng dẫn giải:

Độ dài cạnh đáy hình bình hành là:

\({1 \over 6}:{1 \over 3} = {1 \over 6} \times {3 \over 1} = {1 \over 2}(m)\)

Đáp số: \({1 \over 2}\) (m)

Bài tập 4: Trang 48 vbt toán 4 tập 2

Nối phép chia và nhân (theo mẫu)

Hướng dẫn giải:

Bạn đang xem bài viết: Giải VBT toán 4 tập 2 bài: Luyện tập Trang 48. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.