Lịch Sử 9-Bài 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950–1953)
Lịch Sử 9-Bài 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950–1953)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 29: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Bài tập 1 trang 94 VBT Lịch Sử 9: Hãy trình bày những nét cơ bản về tình hình thế giới và Đông Dương có ảnh hưởng tới cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp của nhân dân ta vào thu – đông 1950.

Lời giải:

– Tình hình thế giới: tháng 10/1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập → tạo điều kiện cho cách mạng Việt Nam được tiếp xúc trực tiếp với lực lượng dân chủ, xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

– Tình hình Đông Dương:

+ Phong trào cách mạng ở ba nước Đông Dương có bước phát triển mới.

+ Đế quốc Mĩ can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

Bài tập 2 trang 94 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Em hãy điền tiếp kiến thức phù hợp vào bảng sau khi nói về âm mưu của địch và mục đích của ta trong chiến dịch biên giới thu – đông 1950:

Âm mưu của địchMục đích của ta

– Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của Việt Nam

– Khoa chặt biên giới Việt – Trung bằng cách xây dựng hệ thống phòng ngự trên đường số 4.

– Tiết lập “hành lang Đông – Tây” nhằm bao vây, cô lập Việt Bắc với liên khu III và liên khu IV

– Tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch.

– Khai thông biên giới Việt – Trung.

– Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

b. Em có nhận xét gì về chủ trương của ta.

– Chủ trương mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 của Đảng rất đúng đắn, sáng suốt. Chủ trương này được đưa ra dựa trên cơ sở sự bám sát tình hình thực tiễn chiến đấu và sự phân tích khoa học về thế mạnh – điểm yếu giữa ta và địch trong cuộc kháng chiến.

Bài tập 3 trang 95 VBT Lịch Sử 9:

a. Em hãy điền kí hiệu mũi tên tiến công của ta (màu đỏ – hồng), mũi tên chỉ dường hành quân, rút lui của địch (màu đen- xanh) trên lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông 1950:

b. Dựa vào lược đồ em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu – đông 1950:

Lời giải:

a. Em hãy điền kí hiệu mũi tên tiến công của ta (màu đỏ – hồng), mũi tên chỉ dường hành quân, rút lui của địch (màu đen- xanh) trên lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông 1950:

b. Dựa vào lược đồ em hãy trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu – đông 1950:

– Ngày 16/9/1950, quân ta tấn công địch ở Đông Khê. Sau hai ngày, cứ điểm Đông Khê bị tiêu diệt, Thất Khê bị uy hiếp, thị xã Cao Bằng bị cô lập; hệ thống phòng ngự của Pháp trên đường số 4 lung lay.

– Mất Đông Khê, Thực dân Pháp thực hiện cuộc hành quân kép:

+ Một mặt chúng cho quân tiến đánh Thái Nguyên để thu hút lực lượng của ta.

+ Mặt khác, Pháp rút quân từ Cao Bằng về và điều quân từ Thất Khê lên hòng đánh chiếm lại Đông Khê.

– Đoán trước âm mưu của địch, ta đã bao vây, chặn đánh địch ở nhiều nơi trên đường số 4, khiến cho hai cánh quân của Pháp không được nhau.

– Đến lượt Thất Khê bị uy hiếp, ngày 8/10/1950, quân Pháp buộc phải rú chạy khỏi Thất Khê về Na Sầm, rồi từ Na Sầm rút về Lạng Sơn và đến ngày 22/10 thì rút khỏi đường số 4.

Bài tập 4 trang 96 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về kết quả của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

xKế hoạch Rơ-ve bị phá sản

b. So sánh kết quả chiến dịch với mục đích đặt ra, em có nhận xét gì?

– Những kết quả chiến đấu mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Trung ương Đảng và chính phủ đặt ra. Những thắng lợi này đã giúp ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

c. Hãy điền kiến thức vào bảng để so sánh với chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

Việt BắcBiên Giới
Chủ trươngTập trung lực lượng “phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”

– Chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm:

+ Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

+ Khai thông biên giới Việt- Trung

+ Bảo vệ, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

Cách đánh– Đánh du kích ngắn ngày; bao vây, cô lập, chặn đánh các cuộc hành quân của địch– Đánh công kiên dài ngày (tập trung binh lực và hỏa lực mạnh để tấn công, tiêu diệt các công sự phòng ngự của địch)
Lực lượng– Bộ đội chủ lực; Dân quân, du kích và bộ đội địa phương

– Bộ đội chủ lực.

– Dân quân, du kích, bộ đội địa phương

Kết quảThắng lợiThắng lợi
Ý nghĩa– là cuộc phản công lớn đầu tiên của Việt Nam, mở ra thời kì phát triển mới trong cuộc đấu tranh chống Thực dân Pháp xâm lược.– Việt Nam giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến tranh.

Bài tập 5 trang 96-97 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ô trống chỉ đúng âm mưu của Pháp – Mĩ sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950

xVạch ra kế hoạc quân sự mới (Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi)

b.b. Hãy điền tiếp kiến thức vào bảng sau để hiểu rõ về thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951).

Thời gian-Địa điểmHoàn cảnhNội dungÝ nghĩa
Tháng 2/1951 tại Việt Bắc

– Nhân dân ta thu được nhiều thắng lợi quân sự, ngoại giao.

– Nhân dân Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức mới, nhất là việc Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.

– Thông qua hai bản báo cáo quan trọng:

+ Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày.

+ Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do Tổng bí thư Trường Chinh trình bày.

– Đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên Đảng Lao Động Việt Nam.

– Bầu ra BCH trung ương và Bộ chính trị của Đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng bí thư.

– Đánh dấu sự trưởng thành mới của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.

c. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về thành tích trên lĩnh vực kinh tế mà nhân dân ta đã đạt được trong xây dựng hậu phương (1951 – 1953)

xĐẩy mạnh sản xuất, chấn chỉnh chế độ thuế khóa, thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất.

Bài tập 6 trang 98 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy điền tiếp vào kiến thức phù hợp vào bảng sau về các chiến dịch giữ vững quyền chủ động đánh địch từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến giữa năm 1953.

Thời gianChiến dịchKết quả – ý nghĩa
Đông – Xuân 1950 – 1951

– Trung du

– Đường số 18

– Hà – Nam – Ninh

– Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1 vạn địch, tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng của chúng.

– Rút kinh nghiệm cho các chiến dịch sau.

Đông – Xuân 1951 – 1952– Hòa Bình

– Giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình – Sông Đà rộng 2000 km2 với 15 vạn dân

– các căn cứ du kích của ta được mở rộng.

– Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các chiến dịch sau.

Thu – Đông 1952Tây Bắc

– Giải phóng 28000 km2 với 25 vạn dân.

– Phá một phần âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của Thực dân Pháp.

– rút kinh nghiệm cho các chiến dịch sau.

Xuân – Hè 1953Thượng Lào

– Giải phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phong-xa-lì với trên 30 vạn dân

– Căn cứ kháng chiến ở Thượng Lào được mở rộng, nối liền với Tây Bắc Việt Nam, tạo thế mới uy hiếp địch.

b. Em hãy rút ra nhận xét về cuộc kháng chiến của ta từ chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến giữa năm 1953.

– Từ năm 1950 đến năm 1953, cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược của quân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả các mặt trận: kinh tế – chính trị – quân sự – ngoại giao. Trong đó, quan trọng nhất là các thắng lợi trên mặt trận quân sự. Với những thắng lợi này, ta đã giành và giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

c. Hãy điền kiến thức phù hợp vào bảng dưới đây về những thắng lợi trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế từ chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đến trước Đông – Xuân 1953 – 1954.

Thời gianThắng lợi
Quân sựChính trị, ngoại giaoKinh tế
1950– Chiến thắng Biên giới– Các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ ta.– nền kinh tế dân chủ nhân dân được đẩy mạnh xây dựng và giữ vững
1951– Chiến thắng trong các chiến dịch: Trung du, Đường số 18, Hà – Nam – Ninh.

– Mặt trận Liên Việt được thành lập.

– Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được thành lập

– tiếp tục xây dựng và bảo vệ nền kinh tế dân chủ nhân dân
1952– chiến thắng trong chiến dịch Hòa Bình.– Hệ thống chính trị được giữ vững.

– thực hiện cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

– Chấn chỉnh chế độ thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng

1953– Chiến thắng trong chiến dịch Thượng Lào– Hệ thống chính trị được giữ vững– thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất ở một số xã thuộc vùng tự do.

Bạn đang xem bài viết: Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.