Giải vở bài tập toán 4 bài 58: Luyện tập trang 68

Toán lớp 4 : Bài 61. LUYỆN TẬP (trang 68 SGK toán 4)
Toán lớp 4 : Bài 61. LUYỆN TẬP (trang 68 SGK toán 4)

Câu 1: Trang 68 – vbt toán 4 tập 1

Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: 452 × 39 = 452 × (30 + 9)

= 452 × 30 + 452 × 9

= 13560 + 4068 = 17628

452 × 39 = 452 × (40 – 1 )

= 452 × 40 – 452 × 1

= 18080 – 452 = 17628

a) 896 × 23

b) 547 × 38

Trả lời:

a) 896 × 23 = 896 × (20 + 3)

= 896 × 20 + 896 × 3

= 17920 + 2688

= 20608

896 × 23 = 896 × (24 – 1)

= 896 × 24 – 896 × 1

= 211504 – 896

= 20608

b) 547 × 38 = 547 × (30 + 8)

= 547 × 30 + 547 × 8

= 20786

547 × 38 = 547 × (39 – 1)

= 547 × 39 – 547 × 1

= 21333 – 547

= 20786

Câu 2: Trang 68 – vbt toán 4 tập 1

Một nhà hát có 10 lô ghế, mỗi lô ghế có 5 hàng, mỗi hàng có 20 ghế. Hỏi nhà hát đó có bao nhiêu ghế?

Trả lời:

Tóm tắt:

Bài giải:

Số ghế có trong nhà hát đó là:

10 × 5 × 20 = 1000 (ghế)

Đáp số: 1000 ghế

Câu 3: Trang 68 – vbt toán 4 tập 1

Khi ngồi trong ô tô, bạn Mai nhìn thấy một cây số ghi là:

Hà Nội 1000km, khi đi qua cột cây đó Mai lại nhìn thấy mặt kia của cây số ghi: Thành phố Hồ Chí Minh 724km.

Hỏi Mai đi từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc và quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Bạn Mai nhìn thấy cột ghi Hà Nội 1000 km tức là tại chỗ cột ghi đó đến Hà Nội còn 1000 km và từ đó về Thành phố Hồ Chí Minh còn 724km nữa. Vậy Mai đi từ Nam ra Bắc

Quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là:

724 + 1000 = 1724 (km)

Đáp số: 1724km.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập toán 4 bài 58: Luyện tập trang 68. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts