Giải vở bài tập toán 4 trang 61 bài 51: Nhân số 10, 100, 1000,… chia cho số 10, 100, 1000,…

TOÁN LỚP 4 – VỞ BÀI TẬP 2 (Bài 136/ Trang 60) – LUYỆN TẬP CHUNG – Thầy Nhựt TV
TOÁN LỚP 4 – VỞ BÀI TẬP 2 (Bài 136/ Trang 60) – LUYỆN TẬP CHUNG – Thầy Nhựt TV

Giải vở bài tập toán 4 trang 61 bài 51: Nhân số 10, 100, 1000,… chia cho số 10, 100, 1000,…

Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 51: Nhân số 10, 100, 1000,… chia cho số 10, 100, 1000,… vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 61. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập toán 4 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

Giải vở bài tập toán 4 trang 61 bài 51: Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,...

Bài 1: Tính nhẩm:

a. 27 × 10 = ……; 72 × 100 =……; 14 × 1000 =……

86 × 10 = ……; 103 × 10 =……; 452 × 1000 =……

358 × 10 = ……; 1977 × 100 =……; 300 × 1000 =……

b. 80 : 10 = ……; 400 : 100 =…… ; 6000 : 1000 =……

300 : 10 = ……; 4000 : 100 =…… ; 60000 : 1000 =……

2000 : 10 =……; 40000 : 100 =……; 600000 : 1000 =……

c. 64 × 10 =……; 32 × 100 =……; 95 × 1000 =……

640 : 10 =……; 3200 : 100 =……; 95000 : 1000 =……

Trả lời:

a. 27 × 10 = 270; 72 × 100 = 7200; 14 × 1000 = 14000

86 × 10 = 860; 103 × 10 = 10300; 452 × 1000 = 452000

358 × 10 = 3580; 1977 × 100 = 197700; 300 × 1000 = 300000

b. 80 :10 = 8; 400 : 100 = 4; 6000 : 1000 = 6

300 : 10 = 30; 4000 : 100 = 40; 60000 : 1000 = 60

2000 :10 = 200; 40000 :100 = 400; 600000 : 1000 = 600

c. 64 × 10 = 640; 32 × 100 = 3200; 95 × 1000 = 95000

640 : 10 = 64; 3200 : 100 = 32; 95000 : 1000 = 95

Bài 2: Tính:

a. 63 × 100 : 10 b. 960 × 1000 : 100

c. 79 × 100 : 10 d. 90000 : 1000×10

Trả lời:

a. 63 × 100 : 10 = 6300 : 10 = 630

b. 960 × 1000 : 100 = 960000 : 100 = 9600

c. 79 × 100 : 10 = 7900 : 10 = 790

d. 90000 : 1000 × 10 = 90 × 10 = 900

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 160 = 16 × …… 4500 = …… × 100 9000 = 9 × ……

b. 8000 = …… × 1000 800 = …… × 100 80 = …… × 10

c. 70000 = …… × 1000 70000 = …… × 100 70000 = …… × 10

d. 2020000 = …… × 10000 2020000 = 2020 × …… 2020000 = …… × 10

Trả lời:

a. 160 = 16 × 10 4500 = 45 × 100 9000 = 9 × 1000

b. 8000 = 8 × 1000 800 = 8 × 100 80 = 8 × 10

c. 70000 = 70 × 1000 70000 = 700 × 100 70000 = 7000 × 10

d. 2020000 = 202 × 10000 2020000 = 2020 × 1000 2020000 = 202000 × 10

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập toán 4 trang 61 bài 51: Nhân số 10, 100, 1000,… chia cho số 10, 100, 1000,…. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts