Giải vở bài tập Toán 5, bài 93: Luyện tập chung

Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 92 | Luyện Tập | Trang 6 – 7
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 92 | Luyện Tập | Trang 6 – 7

1. Trong bốn hình sau, chỉ ra một hình có diện tích khác với diện tích của ba hình còn lại:
luyen tap chung 1

Vậy hình A có diện tích khác với diện tích các hình còn lại.

2. Tính diện tích hình tam giác biết:

a) Độ dài đáy 10cm, chiều cao 8cm.

Diện tích hình tam giác là: 10 x 8 : 2 = 40cm

2

b) Độ dài đáy 2,2dm, chiều cao 9,3cm.

2,2dm = 22cm

luyen tap chung 2

Diện tích hình tam giác là: 22 x 9,3 : 2 = 102,3cm

2
3. Diện tích hình thang ABCD lớn hơn diện tích của hình tam giác MDC bao nhiêu xăng-ti-mét vuông (xem hình bên) ?
luyen tap chung 3
Bài giải:

Diện tích tam giác MDC: 6,8 x 2,5 : 2 = 8,5 (cm

2

)

Diện tích hình thang ABCD:

Diện tích hình thang lớn hơn diện tích hình tam giác là :

12,5 – 8,5 = 4cm

2

Đáp số: 4cm

2

.

4. Một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm?
Bài giải:

Diện tích hình chữ nhật cho ban đầu là: 16 x 10 = 160 (m

2

)

Sau khi tăng thêm 4m thì chiều dài mới là:

16 + 4 = 20 (m

2

)

Diện tích của hình chữ nhật mới là:

20 x 10 = 200 (m

2

)

Tỉ số phần trăm giữa diện tích hình chữ nhật mới và hình chữ nhật cũ là:

200 : 160 = 1,25 = 125%

Diện tích hình chữ nhật mới tăng lên:

125% – 100% = 25%

Đáp số: 25%.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán 5, bài 93: Luyện tập chung. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts