Toán lớp 3 chân trời sáng tạo tập 2 trang 78 | Ôn tập cuối năm – Ôn tập các số trong phạm vi 100000
Toán lớp 3 chân trời sáng tạo tập 2 trang 78 | Ôn tập cuối năm – Ôn tập các số trong phạm vi 100000

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Ôn tập cuối năm – Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Ôn tập cuối năm – Chân trời sáng tạo

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải vở bài tập Toán lớp 2 Ôn tập cuối năm sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

  • Ôn tập: Biểu đồ tranh – Có thể, chắc chắn, không thể trang 120, 121

  • Thực hành và trải nghiệm: Gấp thùng rác hình hộp chữ nhật trang 122

Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 107, 108, 109

Bài 1. Trang 107 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Làm (theo mẫu).

Trả lời:

Em đếm theo số trăm, số chục và số đơn vị rồi viết thành tổng các số trăm, số chục, số đơn vị. Em làm được như sau:

Bài 2. Trang 108 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2:

Trả lời:

Em so sánh các số trăm, số chục đến số đơn vị, em so sánh được như sau:

Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 110, 111, 112, 113, 114

Bài 1. Trang 110 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Tính nhẩm.

70 + 60 = … 90 + 20 = … 40 + 80 = …

100 – 30 = … 200 – 50 = … 600 – 80 = …

700 + 100 = … 200 + 300 = … 400 + 600 = …

600 – 400 = … 900 – 200 = … 1000 – 100 = …

Trả lời:

Em thực hiện tính toán được kết quả sau:

70 + 60 = 130 90 + 20 = 110 40 + 80 = 120

100 – 30 = 70 200 – 50 = 150 600 – 80 = 520

700 + 100 = 800 200 + 300 = 500 400 + 600 = 1000

600 – 400 = 200 900 – 200 = 700 1000 – 100 = 900

Bài 2. Trang 110 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Đặt tính rồi tính.

330 + 195 808 + 59 409 – 278 193 – 48

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, rồi thực hiện phép tính từ phải qua trái.

………………………………

………………………………

………………………………

Trên đây tóm tắt nội dung soạn, giải vở bài tập Toán lớp 2 Ôn tập cuối năm bộ sách Chân trời sáng tạo đầy đủ hay nhất, để xem chi tiết mời quí bạn đọc vào từng bài ở trên!

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 2 Ôn tập cuối năm. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.