Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 73: Luyện tập chung

1. Đặt tính rồi tính: 216×72 4×20 3150 2X5 693 42 77x 04 21×40 06 72 51,6 065 126 273 16,5 12 840 3,6 2 520 150 210 00 000 00 0 Tính: (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5 b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71 = 43,04 : 26,9 : 5 = 263,24 : 65,81 – 0,71 = 1,6:5 =4-0,71 = 0,32 = 3,29 Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước để đi hết đoạn đường dài 140m ? Bài giải Số bước chân của Hương phải bước để đi hết đoạn đường dài 140m là: 140 : 0,4 = 350 (bước chân) Đáp số: 350 bước chân. Tính bằng hai cách: 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12 Cách 2: 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12 = (0,96 – 0,72) : 0,12 = 0,24 : 0,12 * Cách 1: b) (2,04 + 3,4) : 0,68 * Cách 1: (2,04 + 3,4) : 0,68 = 5,44 : 0,68 = 8 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12 = 8 – 6 = 2 * Cách 2: (2,04 + 3,4) : 0,68 = 2,04 : 0,68 + 3,4 : 0,68 =

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 73: Luyện tập chung. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.