Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 81: Luyện tập chung

Giải bài: Diện tích hình tròn trang 100 – SGK Toán 5
Giải bài: Diện tích hình tròn trang 100 – SGK Toán 5

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 81: Luyện tập chung

Bài 81. LUYỆN TẬP CHUNG Đặt tính rồi tính: 1280 12×8 285×6 170 117x8d 00 10 115 6 16,8 04 41 0 13 60 0 630 00 000 Tính: a) (75 ,6-21,71:4 + 22,82 X 2 = 53,9 : 4 + 45,64 = 13,475 + 45,64 = 59,115 b) 21, 56:(75,6-65,81-0,354:2 = 21,56 : 9,8 – 0,177 = 2,2 – 0,177 = 2,023 Năm 2003 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2008 gia đình bác Hòa thu hoạch được 8,5 tấn thóc. Hỏi: So với năm 2003, năm 2008 số thóc mà gia đình bác Hòa thu hoạch tăng thêm bao nhiêu phần trăm ? Nếu so với năm 2008, năm 2013 số thóc cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì năm 2013 gia đình bác Hòa thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc ? Bài giải Số tấn thóc tăng thêm (từ năm 2003 đến năm 2008) là: – 8 = 0,5 (tấn) Sô’ phần trăm tăng thêm là: 0,5 : 8 = 0,0625 = 6,25% Sô’ tấn thóc tăng thêm (từ năm 2008 đến năm 2013) là: X 6,25 : 100 = 0,53125 (tấn) Sô’ tấn thóc thu hoạch năm 2013 là: 0,53125 + 8,5 = 9,03125 (tấn) Đáp số: a) 6,25%; b) 9,03125 tấn. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một người bán hàng bỏ ra 80 000 đồng tiền vốn và bị lỗ 6%. Để tính sô’ tiền lỗ ta phải tính: A. 80 000 : 6 B. 80000 X 6 c. 80000 : 6 X 100 ® 80000 X 6 : 100

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 81: Luyện tập chung. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts