Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 124: Trừ số đo thời gian

TOÁN LỚP 5 – SGK/ Trang 124 – LUYỆN TẬP CHUNG – Thầy Nhựt TV
TOÁN LỚP 5 – SGK/ Trang 124 – LUYỆN TẬP CHUNG – Thầy Nhựt TV

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 124: Trừ số đo thời gian

Sài 124. TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Tính: năm 7 tháng 5 năm 2 tháng 9 năm 5 tháng 31 ngày 14 giờ 5 ngày 6 giờ 2 6 ngày 8 giờ 23 giờ 42 phút 8 giờ 16 phút giờ 26 phút Đặt tính rồi tính: 23 năm 9 tháng – 4 năm 5 tháng 23 năm 9 tháng năm 5 tháng 19 năm 4 tháng 16 ngày 9 giờ – 8 ngày 6 giờ 16 ngày 9 giờ 8 ngày 6 giờ 8 ngày 3 giờ 12 giờ 15 phút – 5 giờ 25 phút 12 giờ 15 phút llgiờ75phút giò’ 25phút 5 giờ 25 phút 16 năm 4 tháng năm 9 tháng 14 ngày 6 giờ ngày 21 giờ phút 35 giây phút 55 giây hay- hay- hay- 15 năm 16 tháng 2 năm 9 tháng 13 năm 7 tháng 13 ngày 30 giờ 12 ngày 21 giờ lngày 9 giờ 12 phút 95 giây 10 phút 55 giây 2 phút 40 giây hay 6 giò’ 50 phút d) 13 phút 32 giây – 6 phút 40 giây 13 phút 32 giây 12 phút 92 giây 6phút 40 giây 1 6phút 40 giây 6 phút 52 giây • 3. Một máy cắt cỏ ở hai khu vườn mất 5’giờ 15 phút. Riêng cắt ở khu vườn thứ nhất mất 2 giờ 45 phút. Hỏi máy cắt hết cỏ ở khu vườn thứ hai mất bao nhiêu thời gian ? Tóm tắt 1 – Vườn thứ II: 2 giờ 45 phút > 5giờ lõphút Vườn thứ I: Bài giải Thời gian máy cắt hết cỏ ở khu vườn thứ hai là: 5 giờ 15 phút – 2 giờ 45. phút = 2 giờ 30 phút Đáp số: 2 giờ 30 phút.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 124: Trừ số đo thời gian. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts