Giải bài: Cộng số đo thời gian trang 132 – SGK Toán 5
Giải bài: Cộng số đo thời gian trang 132 – SGK Toán 5

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 131: Luyện tập

Bài 131. LUYỆN TẬP Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6’km/giờ. Tính vận tóc của ô tô đó với đơn vị đo là: m/phút m/giây. Bài giải a) 21,6km = 21 600m Vận tốc của ô tô với đơn vị đo m/phút là: 21600 : 60 = 360 (m/phút). b) . Vận tốc của ô tô với đơn vị đo m/giây là: 21600 : 3600 = 6 (m/giây). Đáp số: a) 360 m/phút; b) 6 m/giây. 2, Viết vào ô trống (theo mẫu): Vận tốc của ô trống thứ nhất: V = s : t = 63 : 1,5 = 42 km/giờ 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ Vận tốc của ô trống thứ hai: V = 14,7 : 3,5 = 4,2 km/giờ 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ Vận tốc của ô trông thứ ba: V = 1025 : 1,25 = 820 km/giờ 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ Vận tốc của ô trống hứ tư: V = 79,95 : 3,25 = 24,6 km/giờ. s 63km 14,7km 1025km 79,95km t 1,5 giờ 3 giờ 30 phút 1 giờ 15 phút 3 giờ 15 phút V (km/giờ) 42 km/giờ 4,2 km/giờ 820 km/giờ 24,6 km/giờ 3. Trong cuộc thi chạy, một vận động, viên chạy 1500m hết 4 phút. Tính vận tốc chạy của vận động viên đó bằng m/giây. Tóm tắt’. ?m 1500m Bài giải 4 phút = 240 giây Vận tốc chạy của vận động viên là: 1500 : 240 = 6,25 (m/giây) Đáp số: 6,25 m/giây. Hai thành phô” A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết rằng ô tô nghỉ giữa đường 45 phút. Tóm tắt Ô tô t A B 160km Bài giải Thời gian ô tô đi từ A đến B là: giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút Thời gian thực ô tô chạy đến B là: 4 giờ 45 phút – 45 phút = 4 giờ Vận tốc của ô tô là: 160 : 4 = 40 (km/giờ) Đáp số: 40 km/giờ.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 131: Luyện tập. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.