Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 69, 70 đầy đủ nhất

Toán lớp 5 trang 69 + 70 – Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Toán lớp 5 trang 69 + 70 – Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 69, 70: Luyện tập chung số đo thời gian, chuyển động đều bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong vở bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Một người đi bộ được 14,8km trong 3 giờ 20 phút. Tính vận tốc của người đi bộ với đơn vị đo là m/phút.

Hướng dẫn giải

– Đổi quãng đường sang đơn vị mét.

– Đổi thời gian sang đơn vị phút.

– Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Bài giải

3 giờ 20 phút = 200 phút

14,8km = 14800m

Vận tốc của người đi bộ là:

14800 : 200 = 74 (m/phút)

Đáp số: 74 m/phút

Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai đầu của một quãng đường và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ 15 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Biết ô tô đi với vận tốc 54 km/giờ, xe máy đi với vận tốc 38 km/giờ. Tính quãng đường đó.

Hướng dẫn giải

– Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ.

– Tìm quãng đường ô tô đi được trong 2,25 giờ ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

– Tìm quãng đường xe máy đi được trong 2,25 giờ ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

– Vì hai xe đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau khi đi 2,25 giờ nên độ dài quãng đường AB = quãng đường ô tô đi được trong 2,25 giờ + quãng đường xe máy đi được trong 2,25 giờ.

Bài giải:

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng đường ô tô đi trong 2 giờ 15 phút là:

54 ⨯ 2,25 = 121,5 (km)

Quãng đường xe máy đi trong 2 giờ 15 phút là:

38 ⨯ 2,25 = 85,5 (km)

Quãng đường ô tô và xe máy cùng đi là:

121,5 + 85,5 = 207 (km)

Đáp số: 207km

Một người đi bộ đi quãng đường AB trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 4,2 km/giờ. Hỏi nếu người đó đi xe đạp với vận tốc bằng 5/2 vận tốc đi bộ thì sau bao nhiêu thời gian đi hết được quãng đường nói trên?

Hướng dẫn giải

– Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.

– Tìm độ dài quãng đường AB ta lấy vận tốc của người đi bộ nhân với thời gian người đó đi hết quãng đường AB.

– Tìm vận tốc của người đi xe đạp ta lấy vận tôc của người đi bộ nhân với 5/2.

– Tìm thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB ta lấy quãng đường chia cho vận tốc của người đi xe đạp.

Bài giải

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường AB là:

4,2 ⨯ 2,5 = 10,5 (km)

Vận tốc người đi xe đạp là:

4,2 × 5/2 = 10,5 (km/giờ)

Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB :

10,5 : 10,5 = 1 (giờ)

Đáp số: 1 giờ

Một ô tô đi từ thành phố A lúc 10 giờ 35 phút và đến thành phố B lúc 15 giờ 57 phút. Dọc đường lái xe nghỉ ăn trưa mất 1 giờ 22 phút. Biết rằng hai thành phố cách nhau 180km, tính vận tốc của ô tô.

Hướng dẫn giải

– Tìm thời gian ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B tính cả thời gian nghỉ = thời gian lúc đến địa điểm trả hàng – thời gian khởi hành.

– Tìm thời gian ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B không tính thời gian nghỉ = thời gian ô tô đã đi tính cả thời gian nghỉ – thời gian nghỉ ăn trưa.

– Tìm vận tốc của ô tô ta lấy quãng đường chia cho thời gian ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B không tính thời gian nghỉ.

Bài giải

Thời gian ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là:

15 giờ 57 phút – 10 giờ 35 phút = 5 giờ 22 phút

Thời gian thực mà ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là:

5 giờ 22 phút – 1 giờ 22 phút = 4 giờ

Vận tốc của ô tô là:

180 : 4 = 45 (km/giờ)

Đáp số: 45 km/giờ

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 69, 70: Luyện tập chung số đo thời gian, chuyển động đều file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 69, 70 đầy đủ nhất. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts