Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 97, 98 đầy đủ nhất

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 97, 98: Luyện tập Phép chia bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Tính:

Phương pháp giải

– Muốn chia hai phân số ta lấy thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

– Áp dụng các quy tắc đã học về phép chia số thập phân.

Đáp án

Tính nhẩm:

a. 2,5 : 0,1 =

3,6 : 0,01 =

4,7 : 0,1 =

5,2 : 0,01 =

b. 15 : 0,5 =

12 : 0,25 =

17 : 0,5 =

5/7 : 0,25 =

Hướng dẫn giải

– Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1,; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba, … chữ số 0.

– Muốn nhân một số tự nhiên với 10; 100; 1000; … ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba, … chữ số 0.

– Muốn chia một số cho 0,25 ta chỉ việc nhân số đó với 4.

– Muốn chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Đáp án

a. 2,5 : 0,1 = 25

3,6 : 0,01 = 360

4,7 : 0,1 = 47

5,2 : 0,01 = 520

b.

Viết kết quả của phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a. 7 : 2 =

b. 1 : 5 =

c. 6 : 4 =

d. 1 : 8 =

Đáp án

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 12 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh nam?

A. 125%.

B. 55,6%.

C. 80%.

D. 44,4%

Hướng dẫn giải

– Để tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam nên ta sẽ tìm thương giữa số học sinh nữ và số học sinh nam, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Đáp án

Số học sinh nữ bằng số phần trăm số học sinh nam là:

Vậy khoanh vào đáp án C. 80%

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 97, 98: Luyện tập Phép chia file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 97, 98 đầy đủ nhất. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts