Giáo án Công nghệ Lớp 11 – Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể

Hướng dẫn chi tiết vẽ Hình cắt – Hình chiếu cạnh – Hình chiếu trục đo của Gá lỗ tròn
Hướng dẫn chi tiết vẽ Hình cắt – Hình chiếu cạnh – Hình chiếu trục đo của Gá lỗ tròn

Hai hình chiếu

Vẽ hình chiếu cạnh

Vẽ hình cắt đứng

Xoỏ nột thừa, tụ đậm, ghi kớch thước

Vẽ hình chiếu trục đo TL1:1

– Chon loại HCTĐ vừng gúc đều

– Vẽ trước mặt cơ sở (chon mặt trước làm mặt cơ sở)

Từ cực đỉnh của mặt cơ sở vẽ cỏc đường thẳng song song với trục 0/y/

1 đề 2 trang 36 Gỏ mặt nghiờng TL 1:1 Hai hỡnh chiếu 30 20 16 72 10 10 Vẽ hỡnh chiếu cạnh 30 20 16 72 10 10 26 30 10 16 72 10 10 30 20 26 30 10 Vẽ hỡnh cắt đứng Xoỏ nột thừa, tụ đậm, ghi kớch thước 26 30 20 16 72 10 10 30 Vẽ hỡnh chiếu trục đo TL1:1 – Chon loại HCTĐ vuụng gúc đều – Vẽ trước mặt cơ sở (chon mặt trước làm mặt cơ sở) 26 72 23 19 9 0 x y z Từ cỏc đỉnh của mặt cơ sở vẽ cỏc đường thẳng song song với trục 0/y/ 0 x y z Xỏc định chiều rộng lớn nhất của vật thể (đo ở hỡnh chiếu bằng), nối lại 30 30 30 30 30 0 x y z 10 16 0 x y z Vẽ rónh Xoỏ nột thừa, tụ đậm x 26 30 20 16 72 10 10 30 10 Trường THPT Chuyên Biờn Hoà Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:1 02 Người vẽ Kiểm tra Gá mặt nghiêng Lữ Chớnh Trường THPT chuyên Hà Nam Lớp Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:1 Người vẽ Kiểm tra Gá lỗ chữ nhật 31 14 30 16 28 23 1 2 2 68 03-02 Trường THPT Chuyên Hà Nam Lớp 11 chuyên lý Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:1 Người vẽ Kiểm tra Gá chạc tròn 13 36 R16 36 013 52 32 14 Trường THPT Chuyên Hà Nam Lớp 11 chuyên lý Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:1 Người vẽ Kiểm tra Ga chac lech 38 12 12 35 14 34 O18 55 Trường THPT Chuyên Hà Nam Lớp 11 chuyên lý Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:1 Người vẽ Kiểm tra Gá có rãnh 24 12 54 R11 36 28 16 20

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Giáo án Công nghệ Lớp 11 – Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts