NGỮ VĂN 9- BÀI 19: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG | DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CẨM LỆ
NGỮ VĂN 9- BÀI 19: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG | DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CẨM LỆ

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

PHẦN TẬP LÀM VĂN (sẽ làm ở nhà)

A. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh :

– Tập suy nghĩ về một hiện tượng thực tế ở địa phương.

– Viết một bài văn trình bày vấn đề đó với suy nghĩ, kiến nghị của mình dưới các hình thức thích hợp : tự sự, miêu tả, NL, thuyết minh.

B. Chuẩn bị :

– GV : SGK, SGV, sách tham khảo, giáo án, ĐDTQ.

– HS: Chuẩn bị bài.

C. Tiến trình giảng dạy :

1. Ổn định lớp

2. KT bài cũ : (3) Nêu cách làm văn NL (theo 4 bước).

Tuần : 22 Tiết : 102. TLV Ngày dạy : 14/02/2009 HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TẬP LÀM VĂN (sẽ làm ở nhà) A. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh : – Tập suy nghĩ về một hiện tượng thực tế ở địa phương. – Viết một bài văn trình bày vấn đề đó với suy nghĩ, kiến nghị của mình dưới các hình thức thích hợp : tự sự, miêu tả, NL, thuyết minh. B. Chuẩn bị : – GV : SGK, SGV, sách tham khảo, giáo án, ĐDTQ. – HS: Chuẩn bị bài. C. Tiến trình giảng dạy : 1. Ổn định lớp 2. KT bài cũ : (3’) Nêu cách làm văn NL (theo 4 bước). 3. Giới thiệu bài TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 14’ 27’ HĐ1: Giới thiệu nhiệm vụ và yêu cầu của chương trình. GV nêu yêu cầu của chương trình và chép lên bảng. Nêu câu hỏi để HS trả lời về cách hiểu của các em. HĐ2: HD HS cách làm. Nêu câu hỏi xem HS có hiểu vấn đề không? HD HS cách làm. Dặn HS những yêu cầu đã ghi trong phần những điều cần lưu ý. Quy định thời hạn nộp bài, trước khi học bài 27 HS trả lời theo cách hiểu. HS nêu các hiện tượng ở địa phương cần được biểu dương hay phê phán. Cuộc sống mới mà đổi thay. Phong trào giúp nhau làm kinh tế. Pt xanh, sạch, đẹp, phố phường hay xóm làng. Một số hủ tục (cờ bạc, rượu chè) HS đọc lần lượt từng mục đã nêu trong SGK. Nghe, thực hiện. Nộp bài trước khi học bài 27. Chủ đề: Tìm hiểu, suy nghĩ và viết bài về tình hình địa phương 1. Yêu cầu: Tìm hiểu, suy nghĩ để viết bài nêu ý kiến riêng dưới dạng nghị luận về một sự việc, hiện tượng nào đó ở địa phương. 2. Cách làm: Chọn bất kì sự việc, hoạt động nào có ý nghĩa ở địa phương. Đối với sự việc hành động được chọn, phải có dẫn chứng như là 1 sự việc hoạt động của XH nói chung cần được quan tâm. Nhận định được chỗ đúng, chỗ bất cập, không nói quá, không giảm nhẹ. Bày tỏ thái độ tán thành hay phản đối xuất phát từ lập trường tiến bộ của XH, không vì lợi ích của cá nhân. Viết bài khoảng 1500 chữ có bố cục đầy đủ, có luận điểm, luận cứ, lập luận rõ ràng, có chủ mạch. 4. Củng cố : 5. Dặn dò (1’) : Chuẩn bị Viết bài viết số 5. / Rút kinh nghiệm: ..

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Giáo án môn học Ngữ văn lớp 9 – Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần tập làm văn (sẽ làm ở nhà). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.