Giáo án Ngữ văn lớp 9 – Chương trình địa phương (phần tập làm văn)

Soạn bài Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn trang 160 SGK ngữ văn 9 tập 2
Soạn bài Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn trang 160 SGK ngữ văn 9 tập 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

(phần tập làm văn)

A. Mục tiêu:

– HS tập suy nghĩ về một hiện tượng thực tế ở địa phương. Viết một bài trình bày vấn đề đó với suy nghĩ, kiến nghị của mình dưới hình thức nghị luận.

– Rèn kĩ năng nhận định đánh giá về một sự việc, hiện tượng đời sống ở địa phương qua bài viết .

– Giáo dục HS phái huy truyền thống tốt đẹp và khắc phục các tệ nạn mà địa phương có.

B. Chuẩn bị :

– GV: Nghiên cứu kĩ bài học ở SGH + SGV , soạn bài

– HS: Bài viết nêu ý kiến và suy nghĩ của mình về vấn đề môi trường ở địa phương em hiện nay.

C. Tiến trình các hoạt động:

HĐ 1: Khởi động

a. Kiểm tra bài cũ:

– Bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống gồm có mấy phần, nêu nhiệm vụ từng phần ?

Tuần 29 Ngày soạn: 24/3/08 Tiết 143 Ngày dạy: 3/4/08 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (phần tập làm văn) A. Mục tiêu: – HS tập suy nghĩ về một hiện tượng thực tế ở địa phương. Viết một bài trình bày vấn đề đó với suy nghĩ, kiến nghị của mình dưới hình thức nghị luận. – Rèn kĩ năng nhận định đánh giá về một sự việc, hiện tượng đời sống ở địa phương qua bài viết . – Giáo dục HS phái huy truyền thống tốt đẹp và khắc phục các tệ nạn mà địa phương có. B. Chuẩn bị : – GV: Nghiên cứu kĩ bài học ở SGH + SGV , soạn bài – HS: Bài viết nêu ý kiến và suy nghĩ của mình về vấn đề môi trường ở địa phương em hiện nay. C. Tiến trình các hoạt động: HĐ 1: Khởi động a. Kiểm tra bài cũ: – Bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống gồm có mấy phần, nêu nhiệm vụ từng phần ? b..Bài mới Hoạt động Nội dung HĐ 2. – GV giới thiệu nhiệm vụ, yêu cầu của chương trình. – GV ghi đề bài lên bảng cho HS tìm hiểu đề : – HS trình bày phần tìm hiểu đề của mình về thể loại , yêu cầu nội dung, tư liệu – Lớp nhận xét , bổ sung – GV nhận xét và thống nhất * Hướng dẫn cách làm – HS đọc lần lượt các phần ở SGK – HS trình bày cách làm đề này: Về nội dung cần phải nêu được những gì ? Về hình thức phải đảm bảo được những yêu cầu nào . – Lớp nhận xét , bổ sung – GV nhận xét và thống nhất HĐ 3: HS trình bày bài viết của mình trước lớp – HS lên trình bày bài viết trước lớp – Lớp nhận xét : về nội dung đã đi đúng yêu cầu của vấn đề chưa ? Bố cục đảm bảo 3 phần chưa , cách lập luận chặt chẽ chưa ? các đoạn văn có liên kết với nhau không ? – GV nhận xét và thống nhất A. Chuẩn bị Đề bài : Viết bài nghị luận nêu ý kiến và suy nghĩ của mình về vấn đề môi trường ở địa phương em hiện nay. 1. Tìm hiểu đề – Thể loại : nghị luận – Nội dung: Nêu ý kiến và suy nghĩ về vấn đề môi trường – Tư liệu : Thực tế ở địa phương mình đang sống 2. Cách làm – Nội dung: Nêu tình hình môi trường của địa phương mình hiện nay, ý kiến và nhận định của bản thân về hiện tượng đó tán thành ở điểm nào? không tán thành ở chỗ nào? – Hình thức: Bố cục đầy đủ có 3phần rõ ràng: Mở bài, Thân bài, Kết bài ;có luận điểm, luận cứ,lập luận rõ ràng;về kết cấu: có chuyển mạch, có sức thuyết phục B.Trình bày bài viết trước lớp (HS tự trình bày ) HĐ 4. Củng cố – Dặn dò: – Để làm đúng, tốt bài văn , người viết văn cần chú ý những gì ? – Xem và sửa lại bài làm của mình – Chuẩn bị dàn ý bài viết tập làm văn số 7 D. Rút kinh nghiệm :

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Giáo án Ngữ văn lớp 9 – Chương trình địa phương (phần tập làm văn). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts