Chương trình địa phương phần Tập làm văn , Ngữ văn 9, Ngữ văn lớp 9, thuan mai
Chương trình địa phương phần Tập làm văn , Ngữ văn 9, Ngữ văn lớp 9, thuan mai

TIẾT 143: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

( PHẦN TẬP LÀM VĂN)

A. Mục tiêu cần đạt.

– Giúp Hs củng cố lại những kiến thức cơ bản về kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

– Biết tìm hiểu và có những ý kiến về một sự việc hiện tượng đời sống ở địa phương.

– Tạo lập được văn bản viết về một sự việc hiện tượng đời sống ở địa phương.

1. Kiến thức:

– Những kiến thức về kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng của đời sống.

– Những sự việc hiện tượng, đời sống trong tthực tế đáng chú ý ở địa phương.

2. Kỹ năng:

– Suy nghĩ, đánh giá về một hiện tượng, một sự việc thực tế ở địa phương.

– Làm bài văn trình bày một vấn đề mang tính xã hội nào đó với suy nghĩ, kiến nghị của riêng mình.

B. Chuẩn bị.

– GV: Giáo án, các vấn đề của địa phương có thể cho các em viết bài thực hành.

– HS: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn.

– Phương pháp:Tổng hợp.

Ngày soạn: Giảng. TIẾT 143: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG ( PHẦN TẬP LÀM VĂN) A. Mục tiêu cần đạt. – Giúp Hs củng cố lại những kiến thức cơ bản về kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. – Biết tìm hiểu và có những ý kiến về một sự việc hiện tượng đời sống ở địa phương. – Tạo lập được văn bản viết về một sự việc hiện tượng đời sống ở địa phương. 1. Kiến thức: – Những kiến thức về kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng của đời sống. – Những sự việc hiện tượng, đời sống trong tthực tế đáng chú ý ở địa phương. 2. Kỹ năng: – Suy nghĩ, đánh giá về một hiện tượng, một sự việc thực tế ở địa phương. – Làm bài văn trình bày một vấn đề mang tính xã hội nào đó với suy nghĩ, kiến nghị của riêng mình. B. Chuẩn bị. – GV: Giáo án, các vấn đề của địa phương có thể cho các em viết bài thực hành. – HS: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn. – Phương pháp:Tổng hợp. C. Tiến trình lên lớp. * Hoạt động 1: Khởi động. 1. Tổ chức: Sĩ số: 2. Kiểm tra. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 3. Bài mới. Hiện nay trong thực tế có rất nhiều vấn đề con người phải quan tâm để tìm giải pháp tối ưu như vấn đề môi trường, vấn đề quyền trẻ em, vấn đề xã hội Đó là những vấn đề mà tất cả các quốc gia trên thế giới phải quan tâm đồng thời nó là vấn đề cụ thể của từng địa phương phải giải quyết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về và viết về một vấn đề thực tế ở địa phương mình. * Hoạt động 2 : Nội dung. Hoạt động của thầy & trò Nội dung kiến thức Ở địa phương em, em thấy vấn đề nào cần phải bàn bạc trao đổi thống nhất thực hiện để mang lại lợi ích chung cho mọi người? (Nhắc lại nội dung đã chuẩn bị ở tiết 101). – Vấn đề môi trường. ? Vậy khi viết về vấn đề môi trường thì cần viết về những khía cạnh nào? – Vấn đề về quyền trẻ em. Khi viết về vấn đề này thì thực tế ở địa phương em cần đề cập đến những khía cạnh nào? Vấn đề về xã hội ? Khi viết về vấn đề này ta cần khai thác n những khía cạnh nào ở địa phương mình? ? I. Hướng dẫn một số vấn đề đã chuẩn bị. 1. Nội dung. – Vấn đề môi trường: + Hậu quả của việc phá rừng -> lũ lụt, hạn hán + Hậu quả của việc chặt phá cây xanh -> ô nhiễm bầu không khí. + Hậu quả của rác thải bừa bãi -> khó tiêu hủy – Vấn đề quyền trẻ em + Sự quan tâm của chính quyền địa phương đến trẻ em (xây dựng, sửa chữa trường học). + Sự quan tâm của nhà trường đến trẻ em (xây dựng dựng khung cảnh sư phạm phù hợp) + Sự quan tâm giúp đỡ của gia đình – Vấn đề xã hội: + Sự quan tâm giúp đỡ đối với các gia đình thuộc diện chính sách + Những tấm gương sáng trong thực tế(về lòng nhân ái, đức hi sinh ) b. Xác định cách viết. – Yêu cầu về nội dung + Sự việc hiện tượng được đề cập phải mang tính phổ biến tính xã hội + Phải trung thực có tính xây dựng, không sáo rỗng + Phân tích nguyên nhân phải đảm bảo tính khách và có sức thuyết phục + Nội dung bài viết giản dị dễ hiểu tránh dài dòng – Yêu cầu về hình thức: + Phải đủ bố cục ba phần (MB, TB, KB). II. Thực hiện. – Tiến hành đọc bài viết của mỗi cá nhân trong nhóm. – Các thành viên nhận xét (Có ghi biên bản nhóm). – Mỗi nhóm chon một bài đọc trước lớp. – Học sinh nhận xét. – Giáo viên đánh giá bài viết của các nhóm. * Hoạt động 4: Củng cố, hướng dẫn về nhà. – Hệ thống nội dung toàn bài, khắc sâu kiến thức cơ bản. – Về nhà: + Viết một văn bản hoàn chỉnh (chọn một trong các vấn đề đã hướng dẫn).

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Giáo án Ngữ văn lớp 9 – Tiết 143: Chương trình địa phương (phần tập làm văn). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.