#SINHHOC 9 BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN
#SINHHOC 9 BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô Giáo án Sinh học 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen mới nhất – CV5512. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp thầy cô dễ dàng biên soạn chi tiết giáo án sinh học 9. Chúng tôi rất mong sẽ được thầy/cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quý báu của mình.

Mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây.

BÀI 16:ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
+ Học sinh trình bày được các nguyên tắc của sự tự nhân đôi ở ADN.
+ Nêu được bản chất hoá học của gen.
+ Phân tích được các chức năng của AND.
2. Kĩ năng:
+ Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, đặt vấn đề, trực quan…
+ Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.
3. Thái độ:
Nghiêm túc và thân thiện trong học tập
4. Năng lực
– Năng lực đọc hiểu và xử lí thông tin, năng lực vận dụng kiến thức
– Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề
– Năng lực tư duy sáng tạo
II. Chuẩn bị bài học
1. Chuẩn bị của giáo viên:
– Tranh: mô hình cấu trúc phân tử ADN
– Hộp mô hình ADN phẳng
– Mô hình phân tử ADN
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài mới.
III. Tiến trình bài học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
? Trình bày cấu tạo hoá học của phân tử ADN ?
? Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Khởi động (3 phút)
– Mục tiêu: Tạo tình huống/vấn đề học tập mà HS chưa thể giải quyết được
ngay…kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới.
B1: GV đặt câu hỏi: Theo em ADN có nhân đôi không? vì sao?
HS giơ tay trả lời: Có vì ADN nằm trong nhân tế bào mà tế bào có nhân đôi nhờ
nguyên phân nên ADN cũng nhân đôi
B2:GV nhận xét và dẫn dắt: ADN có nhân đôi nhưng x2 theo những nguyên tắc
nào? Để trả lời chúng ta cùng nghiên cứu bài 16 ADN và bản chất của gen.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 30 phút)
– Mục tiêu:Trang bị cho HS những KT mới liên quan đến tình huống/vấn đề học
tập nêu ra ở HĐ Khởi động.

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt
Hoạt động 1:ADN nhân đôi theo những nguyên

tắc nào?

Mục tiêu:HS nêu được cơ chế tự nhân đôi của AND

diễn ra theo nguyên tắc: khuôn mẫu, bổ sung và bán

bảo toàn.

B1: GV y/c học sinh nghiên cứu thông tin đoạn 1, 2

SGK và thông tin trên cho em biết điều gì ?

– HS tự thu nhận và xử lí thông tin – nêu được:

Không gian, thời gian của quá trình tự nhân đôi

ADN

B2: GV y/c HS tiếp tục nghiên cứu thông tin. Quan

sát H 16 và thảo luận:

? Hoạt động đầu tiên của ADN khi bắt đầu tự nhân

đôi

? Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch của

ADN

? Các nuclêôtít nào liên kết với nhau thành từng cặp

? Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như

thế nào

? Nhận xét về cấu tạo của ADN mẹ và 2 ADN con

B3: GV hoàn chỉnh kiến thức

– Từ ý kiến thảo luận GV y/c HS :

I. ADN TỰ NHÂN

ĐÔITHEO NHỮNG

NGUYÊN TẮC NÀO ?

– ADN tự nhân đôi tại NST

ở kì trung gian

– ADN tự nhân đôi theo

đúng mẫu ban đầu

– Qua quá trình tự nhân

đôi:

+ Hai mạch ADN tách

nhau theo chiều dọc

+ Các Nuclêôtít của mạch

khuôn liên kết với

nuclêôtít tự do theo

nguyên tắc bổ sung, 2

mạch mới của 2 ADN con

dần được hình thành dựa

trên mạch khuôn của ADN

mẹ theo chiều ngược nhau.

Kết quả : 2 phân tử ADN

con được hình thành giống

nhau và giống ADN mẹ

? Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN

– Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung

– 1 HS lên trình bày trên tranh, lớp nhận xét bổ sung

B4: GV cho HS làm bài tập vận dụng:

Một đoạn mạch có cấu trúc:

– A – G – T – X – X – A-

– T – X – A – G – G – T –

– Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN được tạo thành từ

đoạn ADN trên?

– GV tiếp tục nêu câu hỏi :

? Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo

nguyên tắc nào

– 1 HS lên trình bày trên tranh, lớp nhận xét bổ sung

– HS vận dụng kiến thức và viết quá trình tự nhân

đôi.

– 1 HS lên chữa bài tập, lớp nhận xét bổ sung

– HS nêu được 3 nguyên tắc:

+ Khuôn mẫu

+ Bổ sung

+ Giữ lại một nửa

Hoạt động 2: Bản chất của gen

Mục tiêu: Nêu được bản chất hóa học của Gen là

ADN

B1: GV y/ c HS đọc thông tin SGK – nêu bản chất

hoá học của gen

– HS nêu được: Gen là một đoạn của AND có cấu

tạo giống ADN

B2: GV nhấn mạnh: mối liên quan kiến thức của 3

chương đã học: từ ý niệm về gen (nhân tố di truyền)

– Gen nằm trên NST

Nguyên tắc: (SGK trang

49)

II.BẢN CHẤT CỦA

GEN

– Bản chất hoá học của gen

là ADN

– Chức năng: Gen có cấu

trúc mang thông tin qui

định cấu trúc phân tử

Prôtêin

– Bản chất hoá học là ADN

– 1 phân tử ADN gồm nhiều gen

? Gen có chức năng gì?

– HS hiểu được có nhiều loại gen có chức năng khác

nhau

Hoạt động 3:Chức năng của gen

Mục tiêu: HS cần hiểu được chức năng của phân tử

ADN

B1: GV phân tích và chốt lại 2 chức năng của ADN

– Vì sao ADN có những chức năng đó?

– HS tự nghiên cứu thông tin

B2: GV nhấn mạnh: Sự nhân đôi của ADN – nhân

đôi NST – đặc tính di truyền ổn định qua các thế hệ

– HS tham gia phát biểu, nêu lên chức năng của pt

ADN.

III. CHỨC NĂNG CỦA

ADN

+ Lưu giữ thông tin di

tryền

+Truyền đạt thông tin di

truyền

Hoạt động 3: Luyện tập (3 phút)
– Mục tiêu: Giúp HS hoàn thiện KT vừa lĩnh hội được.
1.Kết luận chung: HS đọc kết luận cuối bài trong SGK
2.Tại sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ?
Vì sự tự nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc: Khuôn mẫu, bổ sung, và bán
bảo toàn.
3. Bản chất hóa học của gen là ADN. Và có chức năng di truyền xác định.
4. Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:
-A-G-T-X-X-T-
-T-X-A-G-G-AViết cấu trúc 2 mạch ADN con được tạo thành sau khi đoạn gen trên kết thúc quá
trình tự nhân đôi.
Hoạt động 4; 5: Vận dụng, mở rộng (2 phút)
Mục tiêu:
– Giúp HS vận dụng được các KT-KN trong cuộc sống, tương tự tình huống/vấn đề
đã học.
– Giúp HS tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu
học tập suốt đời.
Có 1 phân tử ADN con nhân đôi k lần tạo số phân tử ADN con là: 2k.
Có a phân tử ADN tiến hành nhân đôi liên tiếp k lần tạo số phân tử ADN con là
a.2k.
a gen nhân đôi k lần .Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi là:
Nmôi trường= Ngen.a.(2k -1).
Câu hỏi trắc nghiệm:
1.Quá trình tự nhân đôi của ADN xảy ra ở:
a) Kì trung gian b) Kì đầu c) Kì giữa d) Kì sau e) Kì cuối
2. Phân tử ADN nhân đôi theo nguyên tắc:
a) Khuôn mẫu c) Giữ lại một nửa b) Bổ sung d) Chỉ a và b đúng e) Cả a, b, c
3.ADN được coi là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử vì:
a.ADN là cấu trúc mang gen, nó có khả năng tự nhân đôi.
b.ADN có cấu trúc mạch kép
c.ADN đặc trưng bởi số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các nucleotit
d.ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
4.Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình nhân đôi của ADN?
a.Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.
b.Diễn ra trong nhân tế bào và vào kì trung gian.
c.Trong 2 ADN con có một ADN mang cả 2 mạch của ADN mẹ , ADN còn lại
được tổng hợp hoàn toàn mới.
d.Sự nhân đôi của ADN là cơ sở cho sự nhân đôi của NST.
5.Nguyên liệu cung cấp cho quá trình tự nhân đôi của ADN là:
a.Các axitamin tự do của môi trường nội bào.
b.Các nucleotit tự do của môi trường nội bào.
c.Các ribonucleotit tự do trong môi trường nội bào.
d.Các bazơnitơ trong môi trường nội bào.
6.Gen là
a.Một đoạn ADN có chức năng di truyền xác định.
b.Một đoạn NST có chức năng di truyền xác định.
c.Một đoạn ARN có chức năng di truyền xác định.
d.Một đoạn protein có chức năng di truyền xác định.
7. Một gen tiến hành nhân đôi liên tiếp 5 lần, số gen con được tạo thành là:
a.5 b.32 c.10 d.31
* 4. Dặn dò: (1 phút)
-Học bài theo nội dung SGK
-Làm câu hỏi 2, 4 vào vở bài tập
-Đọc và chuẩn bị trước bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bạn đang xem bài viết: Giáo án Sinh học 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen mới nhất. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.