Giáo án sinh học lớp 6 – Bài 18: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN

Bài 27: VI KHUẨN (phần 1) – Khoa học tự nhiên lớp 6 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống – [OLM.VN]
Bài 27: VI KHUẨN (phần 1) – Khoa học tự nhiên lớp 6 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống – [OLM.VN]

MỤC TIÊU 1. Kiến thức – Học sinh nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng của một số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh. – Nhận dạng được một số thân biến dạng trong thiên nhiên. | Giáo án sinh học lớp 6 – Bài 18 Thực hành QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức – Học sinh nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng của một số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh. – Nhận dạng được một số thân biến dạng trong thiên nhiên. 2. Kĩ năng – Rèn kĩ năng quan sát mẫu vật nhận biết kiến thức qua quan sát so sánh. 3. Thái độ – Giáo dục lòng yêu thích môn học yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC – GV Tranh phóng to hình và SGK. Một số mẫu vật. – HS Chuẩn bị một số củ đã dặn ở bài trước que nhọn giấy thấm kẻ bảng ở SGK trang 59 vào vở. III. PHƯƠNG PHÁP Hoạt động nhóm nhỏ Thực hành IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ôn định tổ chức – Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ – Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng – Chức năng của mạch rây 3. Bài mới Hoạt động 1 I. QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN BIẾN DẠNG Hoạt động của GV Hoạt động của HS a. Quan sát các loại củ tìm đặc điểm chứng tỏ chúng là thân – GV yêu cầu HS quan sát các loại củ xem chúng có đặc điểm chứng tỏ chúng là thân. – GV lưu ý tìm củ su hào có chồi nách và gừng đã có chồi để học sinh quan sát thêm. – GV cho HS phân chia các loại củ thành nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất và hình dạng – HS đặt mẫu lên bàn quan sát tìm xem có chồi lá không – HS quan sát tranh ảnh và gợi ý của GV để chia củ thành nhiều nhóm. – Yêu cầu HS nêu được Đặc điểm giống nhau có chồi lá – .

Bạn đang xem bài viết: Giáo án sinh học lớp 6 – Bài 18: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts